Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2007

JO 35 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

15. Antal företag efter driftsinriktning och produktionsområde 2007. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk

15. Number of holdings by type of farming and production area in 2007. Detailed types within animal husbandry, mixed farming and small farming

Produktionsområde

Svin

Fjäderfä

 

 

Smågrisar

Slaktsvin

Blandat

Värphöns

Slaktkycklingar

Blandat

 

 

(231)

(232)

(233)

(241)

(242)

(243)

 

Götalands södra slättbygder

41

46

109

29

9

2

 

Götalands mellanbygder

26

29

74

27

10

_

 

Götalands norra slättbygder

24

55

57

44

1

_

 

Svealands slättbygder

20

46

43

16

2

_

 

Götalands skogsbygder

28

28

55

35

8

_

 

Mellersta Sv. skogsbygder

1

4

15

15

_

_

 

Nedre Norrland

1

5

8

10

_

_

 

Övre Norrland

_

7

21

5

_

_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2007

141

220

382

181

30

2

 

2005

155

258

443

178

35

1

 

2003

173

289

577

161

24

4

  

Produktionsområde

Blandad husdjursskötsel

Blandat jordbruk, mest växtodling

 

Mest nötkreatur

Mest får och getter

Mest svin

Mest
fjäderfä

Jordbruksväxter

Köks-, prydn.- och plantskoleväxter

Frukt och bär

 

(251)

(252)

(253)

(254)

(311)

(312)

(313)

Götalands södra slättbygder

79

11

34

3

218

10

5

Götalands mellanbygder

156

54

37

6

280

13

14

Götalands norra slättbygder

89

33

30

5

341

6

2

Svealands slättbygder

131

92

20

3

489

13

2

Götalands skogsbygder

411

168

34

7

309

15

14

Mellersta Sv. skogsbygder

99

64

4

2

187

2

1

Nedre Norrland

84

53

3

_

113

_

2

Övre Norrland

44

29

2

_

56

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2007

1 093

504

164

26

1 993

60

42

2005

1 213

482

219

51

2 076

42

35

2003

1 434

550

295

42

2 333

48

36 

Produktionsområde

Blandat jordbruk, mest husdjursskötsel

Småbruk

Samtliga

 

 

Nötkreatur

Får och getter

Svin

Fjäderfä

 

 

 

 

(321)

(322)

(323)

(324)

(900)

 

 

Götalands södra slättbygder

149

20

76

9

1 091

5 314

 

Götalands mellanbygder

364

84

56

11

1 395

6 660

 

Götalands norra slättbygder

299

59

70

16

2 424

8 525

 

Svealands slättbygder

478

174

44

14

3 233

11 376

 

Götalands skogsbygder

470

186

36

10

7 584

21 604

 

Mellersta Sv. skogsbygder

244

101

4

2

3 531

7 536

 

Nedre Norrland

128

54

2

2

3 117

6 772

 

Övre Norrland

64

52

4

1

2 406

4 822

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2007

2 196

730

292

65

24 781

72 609

 

2005

2 419

721

349

73

24 928

75 808

 

2003

2 670

635

457

75

15 230

67 888