Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2007

JO 35 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

16. Antal företag efter driftsinriktning och stödområde 2007. Detaljtyper inom växtodling och husdjursskötsel

16. Number of holdings by type of farming and support area in 2007. Detailed types within crop production and animal husbandry

Stödområde

Jordbruksväxter

Köks-, prydnads- och plantskoleväxter

 

Spannmål m.m.

Vall utöver eget behov

Mycket potatis

Mycket socker-

betor

Blandat

Köksväxter på friland

Plantskoleväxter m.m. på friland

 

(111)

(112)

(113)

(114)

(115)

(121)

(122)

Stödområde 1

1

115

22

_

14

2

_

Stödområde 2a

65

600

63

_

173

6

2

Stödområde 2b

29

412

22

_

123

3

3

Stödområde 3

94

272

30

_

137

1

2

Stödområde 4a+4b

356

652

61

_

301

12

8

Stödområde 5a

111

622

11

_

225

7

8

Stödområde 5b

503

919

56

2

587

29

15

Stödområde 5c

224

389

11

_

238

6

4

Stödområde 5m

315

226

22

1

167

11

5

Övriga riket

5 414

1 454

540

367

1 819

137

82

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2007

7 112

5 661

838

370

3 784

214

129

2005

8 522

4 732

993

582

3 950

167

96

2003

9 897

3 267

1 018

626

3 622

169

90 

Stödområde

Köks-, prydn.- och plantskoleväxter

Frukt och bär

Blandad växtodling

 

Köksväxter i växthus

Prydnadsväxter i växthus

Blandat

Frukt och bär

Mest jordbruksväxter

Mest köks-, prydn.- och plantskoleväxter

Mest frukt och bär

 

(123)

(124)

(125)

(130)

(141)

(142)

(143)

Stödområde 1

4

2

1

10

_

3

3

Stödområde 2a

9

12

3

33

12

3

8

Stödområde 2b

5

6

2

24

5

3

4

Stödområde 3

4

7

3

4

7

3

1

Stödområde 4a+4b

5

14

5

13

5

10

8

Stödområde 5a

13

16

8

28

16

10

6

Stödområde 5b

16

34

11

45

24

26

17

Stödområde 5c

5

10

6

40

14

8

8

Stödområde 5m

2

_

_

13

24

29

9

Övriga riket

127

157

38

237

240

182

81

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2007

190

258

77

447

347

277

145

2005

216

217

230

387

327

283

141

2003

255

218

240

404

253

211

133 

Stödområde

Nötkreatur

Får och getter

 

 

Mjölkkor

Köttdjur

Blandat

Får

Getter

Blandat

 

 

(211)

(212)

(213)

(221)

(222)

(223)

 

Stödområde 1

144

183

6

108

_

_

 

Stödområde 2a

581

520

24

184

_

_

 

Stödområde 2b

297

515

12

124

_

_

 

Stödområde 3

218

480

8

162

_

_

 

Stödområde 4a+4b

312

574

19

174

_

_

 

Stödområde 5a

1 121

3 292

30

600

_

_

 

Stödområde 5b

1 351

2 298

117

591

_

_

 

Stödområde 5c

467

650

30

202

_

_

 

Stödområde 5m

217

173

37

68

_

_

 

Övriga riket

1 592

1 750

216

411

_

_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2007

6 300

10 435

499

2 624

_

_

 

2005

7 542

10 742

614

2 389

_

_

 

2003

8 520

10 655

757

2 397

80

43