Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2007

JO 35 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

17. Antal företag efter driftsinriktning och stödområde 2007. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk

17. Number of holdings by type of farming and support area in 2007. Detailed types within animal husbandry, mixed farming and small farming

Stödområde

Svin

Fjäderfä

 

 

Smågrisar

Slaktsvin

Blandat

Värphöns

Slaktkycklingar

Blandat

 

 

(231)

(232)

(233)

(241)

(242)

(243)

 

Stödområde 1

_

1

1

2

_

_

 

Stödområde 2a

_

6

21

5

_

_

 

Stödområde 2b

1

5

4

7

_

_

 

Stödområde 3

_

1

5

2

_

_

 

Stödområde 4a+4b

3

14

13

6

_

_

 

Stödområde 5a

6

3

3

22

7

_

 

Stödområde 5b

13

23

42

22

1

_

 

Stödområde 5c

6

5

11

8

2

_

 

Stödområde 5m

3

8

8

8

_

_

 

Övriga riket

109

154

274

99

20

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2007

141

220

382

181

30

2

 

2005

155

258

443

178

35

1

 

2003

173

289

577

161

24

4

  

Stödområde

Blandad husdjursskötsel

Blandat jordbruk, mest växtodling

 

Mest nöt-kreatur

Mest

får och getter

Mest svin

Mest
fjäderfä

Jordbruksväxter

Köks-, prydn.- och plantskoleväxter

Frukt och bär

 

(251)

(252)

(253)

(254)

(311)

(312)

(313)

Stödområde 1

15

14

_

_

18

_

1

Stödområde 2a

49

32

2

_

66

1

1

Stödområde 2b

38

24

2

_

55

_

2

Stödområde 3

49

28

1

_

68

1

_

Stödområde 4a+4b

51

30

4

1

156

2

1

Stödområde 5a

188

92

8

4

110

9

4

Stödområde 5b

271

120

24

5

259

9

6

Stödområde 5c

89

54

8

1

117

6

3

Stödområde 5m

41

12

6

1

93

4

1

Övriga riket

302

98

109

14

1 051

28

23

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2007

1 093

504

164

26

1 993

60

42

2005

1 213

482

219

51

2 076

42

35

2003

1 434

550

295

42

2 333

48

36 

Stödområde

Blandat jordbruk, mest husdjursskötsel

Småbruk

Samtliga

 

 

Nötkreatur

Får och getter

Svin

Fjäderfä

 

 

 

 

(321)

(322)

(323)

(324)

(900)

 

 

Stödområde 1

19

18

1

_

1 069

1 777

 

Stödområde 2a

71

47

4

1

2 204

4 808

 

Stödområde 2b

65

22

_

2

1 599

3 415

 

Stödområde 3

82

43

2

_

1 643

3 358

 

Stödområde 4a+4b

187

85

11

2

2 555

5 650

 

Stödområde 5a

170

81

5

4

4 027

10 867

 

Stödområde 5b

374

146

22

2

4 049

12 029

 

Stödområde 5c

139

56

3

2

1 041

3 863

 

Stödområde 5m

123

40

13

5

559

2 244

 

Övriga riket

966

192

231

47

6 035

24 598

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2007

2 196

730

292

65

24 781

72 609

 

2005

2 419

721

349

73

24 928

75 808

 

2003

2 670

635

457

75

15 230

67 888