Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2007

JO 35 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

18. Antal företag efter driftsinriktning och storleksgrupp åker 2007. Detaljtyper inom växtodling och husdjursskötsel

18. Number of holdings by type of farming and size of arable land in 2007. Detailed types within crop production and animal husbandry

Storleksgrupp åker, hektar

Jordbruksväxter

Köks-, prydnads- och plantskoleväxter

 

Spannmål m.m.

Vall utöver eget behov

Mycket potatis

Mycket sockerbetor

Blandat

Köksväxter på friland

Plantskoleväxter m.m. på friland

 

(111)

(112)

(113)

(114)

(115)

(121)

(122)

           -       2,0

_

_

_

_

_

21

30

  2,1  -       5,0

_

_

19

_

_

46

23

  5,1  -     10,0

65

133

55

15

149

37

22

10,1  -     20,0

1 131

3 274

108

63

1 001

25

11

20,1  -     30,0

1 050

1 220

96

51

713

19

8

30,1  -     50,0

1 504

733

131

77

785

19

10

50,1  -   100,0

1 765

254

205

92

688

18

7

100,0 -

1 597

47

224

72

448

29

18

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2007

7 112

5 661

838

370

3 784

214

129

2005

8 522

4 732

993

582

3 950

167

96

2003

9 897

3 267

1 018

626

3 622

169

90 

Storleksgrupp åker, hektar

Köks-, prydn.- och plantskoleväxter

Frukt och bär

Blandad växtodling

 

Köksväxter i växthus

Prydnadsväxter i växthus

Blandat

Frukt och bär

Mest jordbruksväxter

Mest köks-, prydn.- och plantskoleväxter

Mest frukt och bär

 

(123)

(124)

(125)

(130)

(141)

(142)

(143)

           -       2,0

154

222

36

54

_

3

6

  2,1  -       5,0

15

24

16

105

7

12

17

  5,1  -     10,0

9

6

9

94

34

33

16

10,1  -     20,0

5

2

8

98

44

48

27

20,1  -     30,0

1

1

2

29

22

25

12

30,1  -     50,0

1

3

2

38

48

34

23

50,1  -   100,0

5

_

1

19

78

55

23

100,0 -

_

_

3

10

114

67

21

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2007

190

258

77

447

347

277

145

2005

216

217

230

387

327

283

141

2003

255

218

240

404

253

211

133Storleksgrupp åker, hektar

Nötkreatur

Får och getter

Mjölkkor

Köttdjur

Blandat

Får

Getter

Blandat

-211

-212

-213

-221

-222

-223

           -       2,0

15

16

_

21

_

_

  2,1  -       5,0

6

731

_

758

_

_

  5,1  -     10,0

52

1 762

_

897

_

_

10,1  -     20,0

369

2 743

8

539

_

_

20,1  -     30,0

559

1 730

21

186

_

_

30,1  -     50,0

1 408

1 724

61

142

_

_

50,1  -   100,0

2 490

1 318

203

66

_

_

100,0 -

1 401

411

206

15

_

_

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2007

6 300

10 435

499

2 624

_

 

_

2005

7 542

10 742

614

2 389

_

_

2003

8 520

10 655

757

2 397

80

43