Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2007

JO 35 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

2. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning åren 2003 ,2005 och 2007

2. Standard man-hours by type of farming in 2003, 2005 and 2007

Huvudtyp

Bastyp

Detaljtyp

2003

2005

2007

 

1 Växtodling

 

 

29 035

30 518

29 204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Jordbruksväxter

 

20 522

20 835

19 775

 

 

 

111 Spannmål m.m.

11 143

10 288

9 349

 

 

 

112 Vall utöver eget behov

1 831

2 626

3 167

 

 

 

113 Mycket potatis

2 520

2 443

2 162

 

 

 

114 Mycket sockerbetor

932

891

569

 

 

 

115 Blandat

4 094

4 586

4 528

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Köks-, prydnads- och plantskoleväxter

5 013

5 385

5 048

 

 

 

121 Köksväxter på friland

759

759

1 217

 

 

 

122 Plantskoleväxter m.m. på        friland

483

772

1 025

 

 

 

123 Köksväxter I växthus

1 535

1 562

1 396

 

 

 

124 Prydnadsväxter I växthus

1 510

1 542

1 201

 

 

 

125 Blandat

583

750

209

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Frukt och bär

 

1 111

1 290

1 282

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Blandad växtodling

 

2 390

3 009

3 099

 

 

 

141 Mest jordbruksväxter

949

1 110

1 285

 

 

 

142 Mest köks-, prydnads- och
       plantskoleväxter


911


1 276

1 231

 

 

143 Mest frukt och bär

529

623

583

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Husdjursskötsel

 

61 015

57 678

53 844

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Nötkreatur

 

49 385

47 112

43 714

 

 

 

211 Mjölkkor

32 497

30 376

27 101

 

 

 

212 Köttdjur

13 740

14 165

14 345

 

 

 

213 Blandat

3 147

2 571

2 268

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Får och getter

 

2 095

1 964

2 197

 

 

 

221 Får

1 902

1 964

2 197

 

 

 

222 Getter

148

_

_

 

 

 

223 Blandat

45

_

_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Svin

 

3 592

3 187

2 935

 

 

 

231 Smågrisar

646

639

605

 

 

 

232 Slaktsvin

896

800

730

 

 

 

233 Blandat

2 050

1 748

1 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Fjäderfä

 

1 070

1 227

1 272

 

 

 

241 Värphöns

946

1 074

1 144

 

 

 

242 Slaktkycklingar

97

151

119

 

 

 

243 Blandat

27

1

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Blandad husdjursskötsel

4 873

4 187

3 726

 

 

 

251 Mest nötkreatur

3 150

2 618

2 356

 

 

 

252 Mest får och getter

656

573

606

 

 

 

253 Mest svin

933

778

605

 

 

 

254 Mest fjäderfä

134

219

159

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Blandat jordbruk

 

12 906

11 898

11 067

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Blandat jordbruk, mest växtodling

5 028

4 547

4 353

 

 

 

311 Jordbruksväxter

4 700

4 220

3 985

 

 

 

312 Köks-, prydnads- och plant-
       skoleväxter

199

176

191

 

 

 

313 Frukt och bär

128

151

177

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 Blandat jordbruk, mest husdjur

7 879

7 350

6 714

 

 

 

321 Nötkreatur

5 587

5 165

4 740

 

 

 

322 Får och getter

579

673

649

 

 

 

323 Svin

1 400

1 159

1 019

 

 

 

324 Fjäderfä

316

354

306

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Småbruk

 

 

4 110

6 083

5 989

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga

 

 

107 066

106 177

100 103