Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2007

JO 35 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

20. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och län 2007. 1000 timmar

20. Standard man-hours by type of farming and county in 2007. 1000 hours

Län

Jordbruksväxter

Trädgårdsväxter

Blandad växtodling

Mjölkkor

Nötkreatur övrigt

Svin

 

(11)

(12+13)

(14)

(211)

(212+213)

(23)

Stockholms

743

324

52

325

230

22

Uppsala

1 576

55

58

887

405

74

Södermanlands

896

236

51

796

413

105

Östergötlands

1 598

271

232

1 828

935

212

Jönköpings

196

106

21

2 471

1 593

23

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

121

32

6

1 111

989

27

Kalmar

500

218

251

2 687

1 214

141

Gotlands

389

123

194

1 052

452

103

Blekinge

223

192

263

371

430

28

Skåne

4 892

3 062

1 353

2 444

2 149

824

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

723

369

186

1 693

798

393

Västra Götalands

3 638

543

238

4 830

3 014

517

Värmlands

662

101

36

734

728

99

Örebro

887

145

40

579

402

88

Västmanlands

944

136

9

297

176

139

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

414

64

31

651

493

26

Gävleborgs

420

68

17

872

630

16

Västernorrlands

211

27

27

735

553

15

Jämtlands

147

54

3

804

467

2

Västerbottens

358

100

9

1 281

397

55

Norrbottens

238

102

24

654

148

28

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2007

19 776

6 328

3 101

27 102

16 616

2 937

2005

20 835

6 675

3 009

30 376

16 736

3 187

2003

20 522

6 124

2 390

32 497

16 888

3 592 

Län

Övriga
husdjur

Blandad husdjursskötsel

Blandat jord-bruk, mest växtodling

Blandat jord-bruk, mest husdjur

Småbruk

Samtliga

 

(22+24)

(25)

(31)

(32)

(90)

 

Stockholms

66

129

149

216

150

2 404

Uppsala

65

127

281

396

185

4 107

Södermanlands

140

123

197

339

142

3 438

Östergötlands

314

253

364

590

176

6 773

Jönköpings

143

163

71

118

279

5 181

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

113

87

25

76

223

2 809

Kalmar

273

219

231

380

203

6 317

Gotlands

253

287

206

421

69

3 548

Blekinge

104

104

131

193

87

2 125

Skåne

465

640

1 015

1 273

579

18 695

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

228

367

262

375

265

5 660

Västra Götalands

556

563

677

1 121

1 308

17 005

Värmlands

102

96

155

259

472

3 443

Örebro

74

148

176

281

216

3 035

Västmanlands

47

77

149

173

113

2 259

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

92

60

92

143

225

2 290

Gävleborgs

123

95

53

138

264

2 697

Västernorrlands

83

55

44

55

303

2 108

Jämtlands

79

31

18

42

230

1 876

Västerbottens

81

71

30

100

337

2 819

Norrbottens

70

33

29

28

163

1 517

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2007

3 471

3 728

4 355

6 717

5 989

100 103

2005

3 191

4 187

4 547

7 350

6 083

106 177

2003

3 165

4 873

5 028

7 879

4 110

107 066