Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2007

JO 35 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

21. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och produktionsområde 2007

21. Standard man-hours by type of farming and production area in 2007

Produktionsområde

Jordbruksväxter

Trädgårdsväxter

Blandad växtodling

Mjölkkor

Nötkreatur övrigt

Svin

 

(11)

(12+13)

(14)

(211)

(212+213)

(23)

Götalands södra slättbygder

3 848

2 438

1 009

1 393

644

704

Götalands mellanbygder

2 120

1 164

1 127

3 956

1 822

563

Götalands norra slättbygder

4 096

514

377

3 089

1 357

627

Svealands slättbygder

5 182

966

216

2 894

1 609

486

Götalands skogsbygder

1 999

747

221

9 613

7 438

357

Mellersta Sveriges skogsbygder

1 211

173

71

1 717

1 439

82

Nedre Norrland

708

123

45

2 364

1 644

33

Övre Norrland

612

204

34

2 076

661

83

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2007

19 775

6 329

3 100

27 102

16 614

2 935

2005

20 835

6 675

3 009

30 376

16 736

3 187

2003

20 522

6 124

2 390

32 497

16 888

3 592 

Produktionsområde

Övriga
husdjur

Blandad husdjurs-skötsel

Blandat jord-bruk, mest växtodling

Blandat jord-bruk, mest husdjur

Småbruk

Samtliga

 

(22+24)

(25)

(31)

(32)

(90)

 

Götalands södra slättbygder

304

425

692

769

271

12 496

Götalands mellanbygder

626

679

909

1 427

351

14 744

Götalands norra slättbygder

390

436

770

1 133

562

13 350

Svealands slättbygder

355

532

983

1 438

786

15 446

Götalands skogsbygder

1 048

1 085

551

1 087

1 862

26 008

Mellersta Sveriges skogsbygder

299

257

239

517

839

6 843

Nedre Norrland

271

199

147

208

756

6 497

Övre Norrland

176

112

62

136

563

4 719

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2007

3 469

3 725

4 353

6 715

5 990

100 103

2005

3 191

4 187

4 547

7 350

6 083

106 177

2003

3 165

4 873

5 028

7 879

4 110

107 066