Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2007

JO 35 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

22. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och stödområde 2007

22. Standard man-hours by type of farming and support area in 2007

Stödområde

Jordbruks-växter

Trädgårds-växter

Blandad
växtodling

Mjölkkor

Nötkreatur övrigt

Svin

 

(11)

(12+13)

(14)

(211)

(212+213)

(23)

Stödområde 1

108

74

7

477

250

3

Stödområde 2a

625

151

36

2 270

854

82

Stödområde 2b

374

82

25

1 151

814

23

Stödområde 3

373

39

17

808

731

19

Stödområde 4a+4b

1 119

178

65

1 285

989

127

Stödområde 5a

584

180

47

4 225

3 945

40

Stödområde 5b

1 643

444

204

5 987

3 701

258

Stödområde 5c

711

252

66

2 140

1 171

95

Stödområde 5m

791

146

307

1 012

485

90

Övriga riket

13 449

4 782

2 327

7 748

3 673

2 200

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2007

19 777

6 328

3 101

27 103

16 613

2 937

2005

20 835

6 675

3 009

30 376

16 736

3 187

2003

20 522

6 124

2 390

32 497

16 888

3 592 

Stödområde

Övriga
husdjur

Blandad
husdjurs-skötsel

Blandat jordbruk, mest växtodling

Blandat jordbruk, mest husdjur

Småbruk

Samtliga

 

(22+24)

(25)

(31)

(32)

(90)

 

Stödområde 1

90

27

14

29

241

1 319

Stödområde 2a

158

130

72

147

526

5 051

Stödområde 2b

127

89

64

98

394

3 241

Stödområde 3

128

106

90

149

390

2 850

Stödområde 4a+4b

170

145

223

428

612

5 340

Stödområde 5a

564

434

152

289

989

11 449

Stödområde 5b

719

852

466

978

990

16 239

Stödområde 5c

231

310

197

386

263

5 820

Stödområde 5m

109

163

200

442

136

3 880

Övriga riket

1 174

1 470

2 873

3 770

1 449

44 914

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2007

3 470

3 726

4 351

6 716

5 990

100 103

2005

3 191

4 187

4 547

7 350

6 083

106 177

2003

3 165

4 873

5 028

7 879

4 110

107 066