Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2007

JO 35 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

23. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och storleksgrupp åker 2007

23. Standard man-hours by type of farming and size of arable land in 2007

Storleksgrupp åker, hektar

Jordbruks-växter

Trädgårdsväxter

Blandad växtodling

Mjölkkor

Nötkreatur övrigt

Svin

 

(11)

(12+13)

(14)

(211)

(212+213)

(23)

           -       2,0

_

2 268

7

76

28

410

  2,1  -       5,0

11

492

36

14

453

30

  5,1  -     10,0

198

406

92

93

1 373

28

10,1  -     20,0

2 876

525

207

807

2 968

117

20,1  -     30,0

2 212

267

130

1 520

2 415

144

30,1  -     50,0

3 154

463

360

4 551

3 044

238

50,1  -   100,0

4 510

506

724

10 453

3 639

608

100,0 -

6 814

1 402

1 545

9 587

2 693

1 360

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2007

19 773

6 329

3 101

27 101

16 612

2 935

2005

20 835

6 675

3 009

30 376

16 736

3 187

2003

20 522

6 124

2 390

32 497

16 888

3 592 

Storleksgrupp åker, hektar

Övriga
husdjur

Blandad husdjurs-skötsel

Blandat jordbruk, mest växtodling

Blandat jordbruk, mest husdjur

Småbruk

Samtliga

 

(22+24)

(25)

(31)

(32)

(90)

 

           -       2,0

706

20

4

3

16

3 538

  2,1  -       5,0

410

123

11

18

2 399

3 996

  5,1  -     10,0

613

265

106

190

2 677

6 042

10,1  -     20,0

542

454

283

508

728

10 015

20,1  -     30,0

280

363

287

485

97

8 197

30,1  -     50,0

322

582

555

964

57

14 291

50,1  -   100,0

279

762

1 106

1 797

15

24 398

100,0 -

318

1 157

2 001

2 749

0

29 626

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2007

3 470

3 726

4 352

6 714

5 989

100 103

2005

3 191

4 187

4 547

7 350

6 083

106 177

2003

3 165

4 873

5 028

7 879

4 110

107 066