Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2007

JO 35 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

24. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och län 2007. Detaljtyper inom växtodling

24. Standard man-hours by type of farming and county in 2007. Detailed types within crop production

Län

Jordbruksväxter

Köks-, prydnads- och plantskoleväxter

 

Spannmål m.m.

Vall utöver eget behov

Mycket potatis

Mycket sockerbetor

Blandat

Köksväxter på friland

Plantskoleväxter m.m. på friland

 

(111)

(112)

(113)

(114)

(115)

(121)

(122)

Stockholms

350

186

13

_

194

17

80

Uppsala

1 108

184

49

_

235

2

32

Södermanlands

545

133

15

_

203

2

177

Östergötlands

953

158

209

_

277

30

75

Jönköpings

21

93

16

_

66

6

13

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

13

63

10

_

37

2

13

Kalmar

172

125

42

1

160

23

10

Gotlands

186

66

37

_

101

76

3

Blekinge

24

28

117

0

53

15

6

Skåne

1 943

238

717

566

1 429

837

284

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

257

100

189

1

176

62

59

Västra Götalands

2 161

515

319

_

644

75

113

Värmlands

196

235

65

_

167

12

13

Örebro

523

118

79

_

167

6

99

Västmanlands

653

118

8

_

166

2

12

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

114

110

82

_

107

19

7

Gävleborgs

85

159

37

_

140

3

12

Västernorrlands

6

154

12

_

38

1

2

Jämtlands

2

97

24

_

25

1

13

Västerbottens

27

181

54

_

97

19

4

Norrbottens

10

110

70

_

48

7

_

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2007

9 349

3 170

2 164

568

4 530

1 217

1 027

2005

10 288

2 626

2 443

891

4 586

759

772

2003

11 143

1 831

2 520

932

4 094

902

483 

Län

Köks-, prydn.- och plantskoleväxter

Frukt och bär

Blandad växtodling

 

Köksväxter i växthus

Prydnadsväxter i växthus

Blandat

Frukt och bär

Mest jordbruksväxter

Mest köks-, prydn.- och plantskoleväxter

Mest frukt och bär

 

(123)

(124)

(125)

(130)

(141)

(142)

(143)

Stockholms

81

109

5

31

13

30

9

Uppsala

1

6

2

12

13

18

26

Södermanlands

10

19

6

23

24

22

5

Östergötlands

61

35

25

46

116

72

43

Jönköpings

19

23

3

42

10

6

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

2

4

7

5

2

_

3

Kalmar

20

21

3

142

57

118

76

Gotlands

21

_

14

9

72

103

19

Blekinge

60

5

7

99

67

77

119

Skåne

928

440

62

511

613

591

149

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

50

127

15

56

112

68

6

Västra Götalands

42

172

27

114

112

62

63

Värmlands

6

26

4

40

8

9

18

Örebro

8

16

10

7

23

11

6

Västmanlands

8

100

_

15

6

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

2

18

5

14

5

12

14

Gävleborgs

3

26

4

20

11

3

3

Västernorrlands

3

9

2

12

8

13

6

Jämtlands

6

1

5

29

_

_

3

Västerbottens

24

40

_

14

3

5

2

Norrbottens

42

7

4

42

10

9

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2007

1 397

1 204

210

1 283

1 285

1 231

582

2005

1 562

1 542

750

1 290

1 110

1 276

623

2003

1 535

1 510

583

1 111

949

911

529