Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2007

JO 35 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

25. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och län 2007. Detaljtyper inom husdjursskötsel

25. Standard man-hours by type of farming and country in 2007. Detailed types within animal husbandry

Län

Nötkreatur

Får och getter

 

Mjölkkor

Köttdjur

Blandat

Får

Getter

Blandat

 

(211)

(212)

(213)

(221)

(222)

(223)

Stockholms

325

183

47

54

_

_

Uppsala

887

282

123

56

_

_

Södermanlands

796

329

84

86

_

_

Östergötlands

1 828

759

177

152

_

_

Jönköpings

2 471

1 521

72

136

_

_

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

1 111

958

31

86

_

_

Kalmar

2 687

989

225

138

_

_

Gotlands

1 052

216

235

196

_

_

Blekinge

371

412

18

50

_

_

Skåne

2 444

1 822

327

173

_

_

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

1 693

667

131

73

_

_

Västra Götalands

4 830

2 555

459

369

_

_

Värmlands

734

675

52

99

_

_

Örebro

579

355

46

56

_

_

Västmanlands

297

144

31

36

_

_

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

651

452

41

83

_

_

Gävleborgs

872

581

50

95

_

_

Västernorrlands

735

537

16

59

_

_

Jämtlands

804

436

31

72

_

_

Västerbottens

1 281

341

56

58

_

_

Norrbottens

654

130

18

70

_

_

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2007

27 102

14 344

2 270

2 197

_

_

2005

30 376

14 165

2 571

1 964

_

_

2003

32 497

13 740

3 147

1 902

148

45 

Län

Svin

Fjäderfä

 

Smågrisar

Slaktsvin

Blandat

Värphöns

Slaktkycklingar

Blandat

 

(231)

(232)

(233)

(241)

(242)

(243)

Stockholms

7

11

4

12

_

_

Uppsala

14

11

49

9

_

_

Södermanlands

24

15

66

39

14

_

Östergötlands

17

78

117

162

_

_

Jönköpings

7

5

11

7

_

_

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

2

3

23

16

11

_

Kalmar

20

15

106

123

11

_

Gotlands

21

42

41

57

_

_

Blekinge

_

7

21

17

36

_

Skåne

189

147

489

249

43

_

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

74

88

231

143

4

9

Västra Götalands

159

152

207

186

1

_

Värmlands

11

50

38

3

_

_

Örebro

25

26

37

18

_

_

Västmanlands

27

58

55

11

_

_

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

5

6

14

9

_

_

Gävleborgs

_

1

15

28

_

_

Västernorrlands

6

5

4

24

_

_

Jämtlands

_

_

2

7

_

_

Västerbottens

_

10

45

23

_

_

Norrbottens

_

3

25

_

_

_

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2007

608

733

1 600

1 143

120

9

2005

639

800

1 748

1 074

151

1

2003

646

896

2 050

946

97

27