Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2007

JO 35 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

26. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och län 2007. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk

26. Standard man-hours by type of farming and county in 2007. Detailed types within animal
husbandry, mixed farming and small farming

Län

Blandad husdjursskötsel

Blandat jordbruk, mest växtodling

 

Mest nöt-kreatur

Mest får och getter

Mest svin

Mest fjäderfä

Jordbruksväxter

Köks-, prydn.- och plantskoleväxter

Frukt och bär

 

(251)

(252)

(253)

(254)

(311)

(312)

(313)

Stockholms

69

37

21

4

144

5

_

Uppsala

72

24

31

_

278

3

_

Södermanlands

67

26

28

3

193

4

1

Östergötlands

131

55

49

18

353

11

_

Jönköpings

133

22

6

1

50

18

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

58

17

5

7

23

_

2

Kalmar

133

39

34

12

148

27

56

Gotlands

174

69

38

5

189

17

_

Blekinge

66

13

15

11

111

_

19

Skåne

426

40

149

26

904

47

64

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

254

27

78

8

241

17

4

Västra Götalands

339

85

108

32

643

22

12

Värmlands

64

19

13

_

152

3

_

Örebro

79

25

10

34

153

16

7

Västmanlands

52

12

13

_

149

_

_

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

38

22

_

_

90

1

_

Gävleborgs

68

21

6

_

49

_

4

Västernorrlands

37

18

1

_

42

_

3

Jämtlands

18

13

_

_

18

_

_

Västerbottens

54

16

2

_

30

_

_

Norrbottens

24

8

1

_

26

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2007

2 356

608

608

161

3 986

193

177

2005

2 618

573

778

219

4 220

176

151

2003

3 150

656

933

134

4 700

199

128 

Län

Blandat jordbruk, mest husdjursskötsel

Småbruk

Samtliga

 

 

Nötkreatur

Får och getter

Svin

Fjäderfä

 

 

 

 

(321)

(322)

(323)

(324)

(900)

 

 

Stockholms

166

40

3

8

150

2 404

 

Uppsala

308

36

52

1

185

4 107

 

Södermanlands

226

43

30

40

142

3 438

 

Östergötlands

391

43

78

78

176

6 773

 

Jönköpings

97

18

_

2

279

5 181

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

49

13

14

0

223

2 809

 

Kalmar

283

34

42

21

203

6 317

 

Gotlands

315

59

44

4

69

3 548

 

Blekinge

115

19

38

22

87

2 125

 

Skåne

878

55

285

55

579

18 695

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

221

15

125

14

265

5 660

 

Västra Götalands

788

84

217

31

1 308

17 005

 

Värmlands

181

46

33

_

472

3 443

 

Örebro

196

30

34

21

216

3 035

 

Västmanlands

143

18

9

3

113

2 259

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

113

23

6

0

225

2 290

 

Gävleborgs

111

23

1

4

264

2 697

 

Västernorrlands

45

10

_

_

303

2 108

 

Jämtlands

30

9

3

1

230

1 876

 

Västerbottens

74

21

5

_

337

2 819

 

Norrbottens

12

12

1

3

163

1 517

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2007

4 742

651

1 020

308

5 989

100 103

 

2005

5 165

673

1 159

354

6 083

106 177

 

2003

5 587

576

1 400

316

4 110

107 066