Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2007

JO 35 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

27. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och produktionsområde 2007. Detaljtyper inom växtodling och husdjursskötsel

27. Standard man-hours by type of farming and production area in 2005. Detailed types within crop production and animal husbandry

Produktionsområde

Jordbruksväxter

Köks-, prydnads- och plantskoleväxter

 

Spannmål m.m.

Vall utöver eget behov

Mycket potatis

Mycket sockerbetor

Blandat

Köksväxter på friland

Plantskoleväxter m.m. på friland

 

(111)

(112)

(113)

(114)

(115)

(121)

(122)

Götalands södra slättbygder

1 677

86

476

524

1 085

559

280

Götalands mellanbygder

682

228

537

40

633

423

57

Götalands norra slättbygder

2 763

271

477

_

585

89

167

Svealands slättbygder

3 263

755

193

_

971

35

413

Götalands skogsbygder

541

718

149

5

585

54

70

Mellersta Sv. skogsbygder

322

424

109

_

357

28

15

Nedre Norrland

64

382

96

_

166

3

19

Övre Norrland

37

304

125

_

146

27

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2007

9 349

3 168

2 162

569

4 528

1 218

1 025

2005

10 288

2 626

2 443

891

4 586

759

772

2003

11 143

1 831

2 520

932

4 094

902

483 

Produktionsområde

Köks-, prydn.- och plantskoleväxter

Frukt och bär

Blandad växtodling

 

Köksväxter i växthus

Prydnadsväxter i växthus

Blandat

Frukt och bär

Mest jordbruksväxter

Mest köks-, prydn.- och plantskoleväxter

Mest frukt och bär

 

(123)

(124)

(125)

(130)

(141)

(142)

(143)

Götalands södra slättbygder

893

405

63

238

446

489

73

Götalands mellanbygder

119

106

26

433

423

424

281

Götalands norra slättbygder

41

125

37

57

181

112

84

Svealands slättbygder

108

268

23

119

74

85

57

Götalands skogsbygder

145

182

31

266

108

68

45

Mellersta Sv. skogsbygder

13

48

18

51

24

23

24

Nedre Norrland

11

20

7

63

17

16

12

Övre Norrland

67

47

5

56

13

14

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2007

1 397

1 201

210

1 283

1 286

1 231

583

2005

1 562

1 542

750

1 290

1 110

1 276

623

2003

1 535

1 510

583

1 111

949

911

529 

Produktionsområde

Nötkreatur

Får och getter

 

 

Mjölkkor

Köttdjur

Blandat

Får

Getter

Blandat

 

 

(211)

(212)

(213)

(221)

(222)

(223)

 

Götalands södra slättbygder

1 393

428

216

44

_

_

 

Götalands mellanbygder

3 956

1 208

614

320

_

_

 

Götalands norra slättbygder

3 089

938

419

135

_

_

 

Svealands slättbygder

2 894

1 257

353

270

_

_

 

Götalands skogsbygder

9 613

7 065

374

832

_

_

 

Mellersta Sv. skogsbygder

1 717

1 313

127

213

_

_

 

Nedre Norrland

2 364

1 559

85

230

_

_

 

Övre Norrland

2 076

578

83

153

_

_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2007

27 102

14 346

2 271

2 197

_

_

 

2005

30 376

14 165

2 571

1 964

_

_

 

2003

32 497

13 740

3 147

1 902

148

45