Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2007

JO 35 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

28. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och produktionsområde 2007. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk

28. Standard man-hours by type of farming and production area in 2007. Detailed types within animal husbandry, mixed farming and small farming

Produktionsområde

Svin

Fjäderfä

 

 

Smågrisar

Slaktsvin

Blandat

Värphöns

Slaktkycklingar

Blandat

 

 

(231)

(232)

(233)

(241)

(242)

(243)

 

Götalands södra slättbygder

134

148

423

222

29

9

 

Götalands mellanbygder

119

107

338

258

48

_

 

Götalands norra slättbygder

140

212

274

254

1

_

 

Svealands slättbygder

107

165

214

71

14

_

 

Götalands skogsbygder

94

69

194

190

27

_

 

Mellersta Sv. skogsbygder

5

11

66

85

_

_

 

Nedre Norrland

6

6

21

40

_

_

 

Övre Norrland

_

13

70

23

_

_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2007

605

731

1 600

1 143

119

9

 

2005

639

800

1 748

1 074

151

1

 

2003

646

896

2 050

946

97

27

  

Produktionsområde

Blandad husdjursskötsel

Blandat jordbruk, mest växtodling

 

Mest nötkreatur

Mest får och getter

Mest svin

Mest
fjäderfä

Jordbruksväxter

Köks-, prydn.- och plantskoleväxter

Frukt och bär

 

(251)

(252)

(253)

(254)

(311)

(312)

(313)

Götalands södra slättbygder

275

16

112

22

619

47

26

Götalands mellanbygder

417

95

133

35

765

54

90

Götalands norra slättbygder

228

50

113

46

755

11

4

Svealands slättbygder

301

111

107

13

950

29

5

Götalands skogsbygder

758

189

123

16

463

47

41

Mellersta Sv. skogsbygder

159

61

9

28

234

2

3

Nedre Norrland

135

58

6

_

141

_

7

Övre Norrland

84

26

2

_

59

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2007

2 357

606

605

160

3 986

192

178

2005

2 618

573

778

219

4 220

176

151

2003

3 150

656

933

134

4 700

199

128 

Produktionsområde

Blandat jordbruk, mest husdjursskötsel

Småbruk

Samtliga

 

 

Nötkreatur

Får och getter

Svin

Fjäderfä

 

 

 

 

(321)

(322)

(323)

(324)

(900)

 

 

Götalands södra slättbygder

418

18

285

48

271

12 496

 

Götalands mellanbygder

1 079

108

198

41

351

14 744

 

Götalands norra slättbygder

709

61

263

100

562

13 350

 

Svealands slättbygder

1 056

166

152

65

786

15 446

 

Götalands skogsbygder

810

143

96

38

1 862

26 008

 

Mellersta Sv. skogsbygder

418

77

15

8

839

6 843

 

Nedre Norrland

160

41

3

4

756

6 497

 

Övre Norrland

91

37

7

3

563

4 719

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2007

4 741

651

1 019

307

5 990

100 103

 

2005

5 165

673

1 159

354

6 083

106 177

 

2003

5 587

576

1 400

316

4 110

107 066