Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2007

JO 35 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

29. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och stödområde 2005. Detaljtyper inom växtodling och husdjursskötsel

29. Standard man-hours by type of farming and support area in 2005. Detailed types within crop production and animal husbandry

Stödområde

Jordbruksväxter

Köks-, prydnads- och plantskoleväxter

 

Spannmål m.m.

Vall utöver eget behov

Mycket potatis

Mycket sockerbetor

Blandat

Köksväxter på friland

Plantskoleväxter m.m. på friland

 

(111)

(112)

(113)

(114)

(115)

(121)

(122)

Stödområde 1

1

63

33

_

11

7

_

Stödområde 2a

39

330

106

_

151

20

4

Stödområde 2b

21

225

33

_

95

3

17

Stödområde 3

65

147

55

_

106

4

3

Stödområde 4a+4b

338

364

126

_

291

30

26

Stödområde 5a

78

328

15

_

164

9

31

Stödområde 5b

492

500

145

3

504

61

27

Stödområde 5c

241

227

27

_

217

6

20

Stödområde 5m

394

137

56

1

203

61

26

Övriga riket

7 681

848

1 568

565

2 787

1 017

871

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2007

9 350

3 169

2 164

569

4 529

1 218

1 025

2005

10 288

2 626

2 443

891

4 586

759

772

2003

11 143

1 831

2 520

932

4 094

902

483 

Stödområde

Köks-, prydn.- och plantskoleväxter

Frukt och bär

Blandad växtodling

 

Köksväxter i växthus

Prydnadsväxter i växthus

Blandat

Frukt och bär

Mest jordbruksväxter

Mest köks-, prydn.- och plantskoleväxter

Mest frukt och bär

 

(123)

(124)

(125)

(130)

(141)

(142)

(143)

Stödområde 1

23

31

1

13

_

5

2

Stödområde 2a

49

16

4

59

14

9

13

Stödområde 2b

6

9

5

44

8

13

4

Stödområde 3

4

18

3

7

12

5

1

Stödområde 4a+4b

6

51

11

54

11

21

33

Stödområde 5a

47

35

16

43

18

21

9

Stödområde 5b

97

120

15

124

63

94

47

Stödområde 5c

27

49

21

128

27

18

21

Stödområde 5m

11

_

_

48

98

157

51

Övriga riket

1 127

871

133

763

1 036

888

403

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2007

1 397

1 200

208

1 283

1 287

1 231

584

2005

1 562

1 542

750

1 290

1 110

1 276

623

2003

1 535

1 510

583

1 111

949

911

529 

Stödområde

Nötkreatur

Får och getter

 

 

Mjölkkor

Köttdjur

Blandat

Får

Getter

Blandat

 

 

(211)

(212)

(213)

(221)

(222)

(223)

 

Stödområde 1

477

229

21

79

_

_

 

Stödområde 2a

2 270

775

79

139

_

_

 

Stödområde 2b

1 151

759

55

98

_

_

 

Stödområde 3

808

708

24

114

_

_

 

Stödområde 4a+4b

1 285

904

84

142

_

_

 

Stödområde 5a

4 225

3 838

107

439

_

_

 

Stödområde 5b

5 987

3 175

526

536

_

_

 

Stödområde 5c

2 140

1 022

149

195

_

_

 

Stödområde 5m

1 012

299

186

71

_

_

 

Övriga riket

7 748

2 636

1 038

385

_

_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2007

27 103

14 344

2 269

2 198

_

_

 

2005

30 376

14 165

2 571

1 964

_

_

 

2003

32 497

13 740

3 147

1 902

148

45