Statens Jordbruksverk

Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2007

JO 35 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

3. Antal företag efter driftsinriktning (huvudtyp) 2007

3. Number of holdings by type of farming (main type) in 2007

Område

Växtodling

Husdjursskötsel

Blandat jordbruk

Småbruk

Samtliga

Storleksgrupp

(1)

(2)

(3)

(9)

 

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

807

349

208

575

1 939

Uppsala

1 361

582

350

758

3 051

Södermanlands

799

533

252

573

2 157

Östergötlands

1 215

1 197

378

726

3 516

Jönköpings

331

2 151

130

1 096

3 708

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

221

1 267

88

904

2 480

Kalmar

594

1 624

254

801

3 273

Gotlands

426

677

235

269

1 607

Blekinge

289

619

112

350

1 370

Skåne

3 656

2 617

806

2 330

9 409

 

 

 

 

 

 

Hallands

864

1 312

289

1 073

3 538

Västra Götalands

3 984

4 105

969

5 563

14 621

Värmlands

841

813

299

2 007

3 960

Örebro

858

541

218

916

2 533

Västmanlands

857

255

161

488

1 761

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

539

675

156

945

2 315

Gävleborgs

646

820

149

1 061

2 676

Västernorrlands

390

706

97

1 255

2 448

Jämtlands

258

649

63

973

1 943

Västerbottens

552

729

109

1 442

2 832

Norrbottens

361

380

55

676

1 472

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2 703

1 033

487

1 091

5 314

Götalands mellanbygder

2 037

2 406

822

1 395

6 660

Götalands norra slättbygder

3 501

1 807

793

2 424

8 525

Svealands slättbygder

4 796

2 133

1 214

3 233

11 376

Götalands skogsbygder

3 049

9 931

1 040

7 584

21 604

Mellersta Sveriges skogsbygder

1 648

1 816

541

3 531

7 536

Nedre Norrland

1 172

2 182

301

3 117

6 772

Övre Norrland

943

1 293

180

2 406

4 822

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

Stödområde 1

177

474

57

1 069

1 777

Stödområde 2a

989

1 424

191

2 204

4 808

Stödområde 2b

641

1 029

146

1 599

3 415

Stödområde 3

565

954

196

1 643

3 358

Stödområde 4a+4b

1 450

1 201

444

2 555

5 650

Stödområde 5a

1 081

5 376

383

4 027

10 867

Stödområde 5b

2 284

4 878

818

4 049

12 029

Stödområde 5c

963

1 533

326

1 041

3 863

Stödområde 5m

824

582

279

559

2 244

Övriga riket

10 875

5 150

2 538

6 035

24 598

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

           -       2,0

526

285

7

56

874

  2,1  -       5,0

284

1 714

50

11 990

14 038

  5,1  -     10,0

677

3 054

539

9 431

13 701

10,1  -     20,0

5 845

4 102

970

2 576

13 493

20,1  -     30,0

3 249

2 786

653

434

7 122

30,1  -     50,0

3 408

3 699

913

239

8 259

50,1  -   100,0

3 210

4 509

1 184

54

8 957

100,0 -

2 650

2 452

1 062

1

6 165

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2007

19 849

22 601

5 378

24 781

72 609

2005

20 843

24 322

5 715

24 928

75 808

2003

20 403

26 001

6 254

15 230

67 888