Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2007

JO 35 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

30. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och stödområde 2007. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk

30. Standard man-hours by type of farming and support area in 2007. Detailed types within animal husbandry, mixed farming and small farming

Stödområde

Svin

Fjäderfä

 

Smågrisar

Slaktsvin

Blandat

Värphöns

Slakt-

Blandat

 

 

 

 

kycklingar

 

(231)

(232)

(233)

(241)

(242)

(243)

Stödområde 1

_

1

1

10

_

_

Stödområde 2a

_

12

70

19

_

_

Stödområde 2b

6

6

11

29

_

_

Stödområde 3

_

2

17

14

_

_

Stödområde 4a+4b

16

54

57

28

_

_

Stödområde 5a

24

7

9

107

18

_

Stödområde 5b

51

51

156

174

9

_

Stödområde 5c

34

16

45

25

11

_

Stödområde 5m

15

42

34

39

_

_

Övriga riket

460

540

1 200

698

82

9

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2007

606

731

1 600

1 143

120

9

2005

639

800

1 748

1 074

151

1

2003

646

896

2 050

946

97

27 

Stödområde

Blandad husdjursskötsel

Blandat jordbruk, mest växtodling

 

Mest

nötkreatur

Mest får

och getter

Mest svin

Mest

fjäderfä

Jordbruks­växter

Köks-, prydn.- och plantskole­växter

Frukt och bär

(251)

(252)

(253)

(254)

(311)

(312) 

(313)

Stödområde 1

16

11

_

_

14

_

1

Stödområde 2a

97

31

2

_

70

2

1

Stödområde 2b

59

25

5

_

58

_

7

Stödområde 3

76

29

1

_

89

1

_

Stödområde 4a+4b

95

28

16

6

217

4

3

Stödområde 5a

308

95

21

10

112

29

11

Stödområde 5b

553

172

97

30

425

27

14

Stödområde 5c

201

66

35

8

172

11

14

Stödområde 5m

116

19

25

4

185

12

3

Övriga riket

835

131

403

102

2 644

106

123

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2007

2 356

607

605

160

3 986

192

176

2005

2 618

573

778

219

4 220

176

151

2003

3 150

656

933

134

4 700

199

128Stödområde

Blandat jordbruk, mest husdjursskötsel

Småbruk

Samtliga

Nötkreatur

Får och getter

Svin

Fjäderfä

 

(321)

(322)

(323)

(324)

(900) 

Stödområde 1

18

10

1

_

241

1 319

Stödområde 2a

100

37

8

3

526

5 051

Stödområde 2b

79

15

_

4

394

3 241

Stödområde 3

113

32

4

_

390

2 850

Stödområde 4a+4b

315

65

40

8

612

5 340

Stödområde 5a

211

55

8

16

989

11 449

Stödområde 5b

768

137

67

6

990

16 239

Stödområde 5c

319

51

8

8

263

5 820

Stödområde 5m

338

48

41

15

136

3 880

Övriga riket

2 479

199

844

248

1 449

44 914

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2007

4 740

649

1 021

308

5 990

100 103

2005

5 165

673

1 159

354

6 083

106 177

2003

5 587

576

1 400

316

4 110

107 066