Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2007

JO 35 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

31. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och storleksgrupp åker 2007. Detaljtyper inom växtodling och husdjursskötsel

31. Standard man-hours by type of farming and size of arable land in 2007. Detailed types within crop production and animal husbandry

Storleksgrupp åker, hektar

Jordbruksväxter

Köks-, prydnads- och plantskoleväxter

Spannmål m.m.

Vall utöver eget behov

Mycket potatis

Mycket sockerbetor

Blandat

Köksväxter på friland

Plantskoleväxter m.m. på friland

(111)

(112)

(113)

(114)

(115)

(121)

(122)

           -       2,0

_

_

_

_

_

14

52

  2,1  -       5,0

_

_

11

_

_

60

61

  5,1  -     10,0

28

56

42

7

65

63

85

10,1  -     20,0

602

1 534

124

46

570

80

53

20,1  -     30,0

734

719

156

51

551

67

56

30,1  -     50,0

1 452

533

260

106

804

126

96

50,1  -   100,0

2 491

247

575

167

1 032

156

121

100,0 -

4 044

79

994

191

1 506

651

501

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2007

9 351

3 168

2 162

568

4 528

1 217

1 025

2005

10 288

2 626

2 443

891

4 586

759

772

2003

11 143

1 831

2 520

932

4 094

902

483 

Storleksgrupp åker, hektar

Köks-, prydn.- och plantskoleväxter

Frukt och bär

Blandad växtodling

 

Köksväxter i växthus

Prydnads­växter i växthus

Blandat

Frukt och bär

Mest jord­bruksväxter

Mest köks-, prydn.- och plantskole­växter

Mest frukt och bär

(123) 

(124) 

(125)

(130)

(141) 

(142) 

(143) 

           -       2,0

1 049

1 049

68

37

_

2

5

  2,1  -       5,0

129

98

21

122

4

15

17

  5,1  -     10,0

60

17

22

160

23

48

21

10,1  -     20,0

89

20

24

259

45

105

57

20,1  -     30,0

2

3

20

118

39

58

33

30,1  -     50,0

6

14

8

213

115

130

116

50,1  -   100,0

61

_

12

156

287

299

138

100,0 -

_

_

34

216

774

575

196

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2007

1 396

1 201

209

1 281

1 287

1 232

583

2005

1 562

1 542

750

1 290

1 110

1 276

623

2003

1 535

1 510

583

1 111

949

911

529 

Storleksgrupp åker, hektar

Nötkreatur

Får och getter

 

 

Mjölkkor

Köttdjur

Blandat

Får

Getter

Blandat

 

 

(211)

(212)

(213)

(221)

(222)

(223)

 

           -      2,0

76

28

_

16

_

_

 

  2,1  -      5,0

14

453

_

386

_

_

 

  5,1  -    10,0

93

1 373

_

574

_

_

 

10,1  -    20,0

807

2 951

17

507

_

_

 

20,1  -    30,0

1 520

2 366

49

250

_

_

 

30,1  -    50,0

4 551

2 866

179

243

_

_

 

50,1  - 100,0

10 453

2 858

781

166

_

_

 

100,0 -

9 587

1 450

1 243

57

_

_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2007

27 100

14 345

2 269

2 199

_

_

 

2005

30 376

14 165

2 571

1 964

_

_

 

2003

32 497

13 740

3 147

1 902

148

45