Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2007

JO 35 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


 

32. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och storleksgrupp åker 2007. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk

32. Standard man-hours by type of farming and size of arable land in 2007. Detailed types within animal husbandry, mixed farming and small farming

Storleksgrupp åker, hektar

Svin

Fjäderfä

 

 

Smågrisar

Slaktsvin

Blandat

Värphöns

Slakt-kycklingar

Blandat

 

 

(231)

(232)

(233)

(241)

(242)

(243)

 

           -       2,0

168

89

153

633

56

2

 

  2,1  -       5,0

6

6

18

22

3

_

 

  5,1  -     10,0

14

5

9

35

4

_

 

10,1  -     20,0

38

24

55

32

3

_

 

20,1  -     30,0

40

21

84

27

3

_

 

30,1  -     50,0

77

40

120

79

_

_

 

50,1  -   100,0

77

115

417

85

20

7

 

100,0 -

185

431

745

231

30

_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2007

605

731

1 601

1 144

119

9

 

2005

639

800

1 748

1 074

151

1

 

2003

646

896

2 050

946

97

27

  

Storleksgrupp åker, hektar

Blandad husdjursskötsel

Blandat jordbruk, mest växtodling

 

Mest nötkreatur

Mest får och getter

Mest svin

Mest
fjäderfä

Jordbruksväxter

Köks-, prydn.- och plantskoleväxter

Frukt och bär

 

(251)

(252)

(253)

(254)

(311)

(312)

(313)

           -       2,0

5

2

4

10

_

4

_

  2,1  -       5,0

61

61

_

1

2

8

2

  5,1  -     10,0

147

105

11

1

86

14

7

10,1  -     20,0

321

110

22

1

251

14

18

20,1  -     30,0

235

84

40

4

260

10

16

30,1  -     50,0

432

85

48

18

490

22

43

50,1  -   100,0

452

111

166

34

1 011

53

42

100,0 -

702

49

315

92

1 884

68

50

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2007

2 355

607

606

161

3 984

193

177

2005

2 618

573

778

219

4 220

176

151

2003

3 150

656

933

134

4 700

199

128 

Storleksgrupp åker, hektar

Blandat jordbruk, mest husdjursskötsel

Småbruk

Samtliga

 

 

Nötkreatur

Får och getter

Svin

Fjäderfä

 

 

 

 

(321)

(322)

(323)

(324)

(900)

 

 

           -       2,0

_

2

_

1

16

3 538

 

  2,1  -       5,0

3

12

0

3

2 399

3 996

 

  5,1  -     10,0

67

110

8

5

2 677

6 042

 

10,1  -     20,0

260

226

21

1

728

10 015

 

20,1  -     30,0

338

107

33

7

97

8 197

 

30,1  -     50,0

776

84

86

18

57

14 291

 

50,1  -   100,0

1 448

72

226

51

15

24 398

 

100,0 -

1 848

36

645

221

0

29 626

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2007

4 740

649

1 019

307

5 989

100 103

 

2005

5 165

673

1 159

354

6 083

106 177

 

2003

5 587

576

1 400

316

4 110

107 066