Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2007

JO 35 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

4. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning (huvudtyp) år 2007. 1000 timmar

4. Standard man-hours by type of farming (main type) in 2007. 1000 hours

Område

Växtodling

Husdjursskötsel

Blandat jordbruk

Småbruk

Samtliga

Storleksgrupp

(1)

(2)

(3)

(9)

 

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

1 118

772

364

150

2 404

Uppsala

1 688

1 558

676

185

4 107

Södermanlands

1 182

1 577

536

142

3 438

Östergötlands

2 101

3 543

954

176

6 773

Jönköpings

322

4 392

188

279

5 181

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

159

2 326

100

223

2 809

Kalmar

969

4 534

611

203

6 317

Gotlands

706

2 146

627

69

3 548

Blekinge

679

1 036

324

87

2 125

Skåne

9 307

6 522

2 288

579

18 695

 

 

 

 

 

 

Hallands

1 278

3 479

637

265

5 660

Västra Götalands

4 419

9 480

1 797

1 308

17 005

Värmlands

799

1 758

415

472

3 443

Örebro

1 072

1 290

457

216

3 035

Västmanlands

1 089

735

321

113

2 259

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

509

1 321

234

225

2 290

Gävleborgs

505

1 737

191

264

2 697

Västernorrlands

265

1 440

99

303

2 108

Jämtlands

204

1 382

60

230

1 876

Västerbottens

467

1 885

130

337

2 819

Norrbottens

364

933

57

163

1 517

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

7 294

3 471

1 461

271

12 496

Götalands mellanbygder

4 412

7 646

2 335

351

14 744

Götalands norra slättbygder

4 987

5 899

1 903

562

13 350

Svealands slättbygder

6 364

5 876

2 421

786

15 446

Götalands skogsbygder

2 967

19 542

1 637

1 862

26 008

Mellersta Sveriges skogsbygder

1 455

3 793

756

839

6 843

Nedre Norrland

875

4 510

355

756

6 497

Övre Norrland

849

3 108

198

563

4 719

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

Stödområde 1

188

845

44

241

1 319

Stödområde 2a

812

3 494

219

526

5 051

Stödområde 2b

481

2 203

163

394

3 241

Stödområde 3

430

1 792

238

390

2 850

Stödområde 4a+4b

1 362

2 715

651

612

5 340

Stödområde 5a

811

9 208

441

989

11 449

Stödområde 5b

2 290

11 516

1 444

990

16 239

Stödområde 5c

1 028

3 946

583

263

5 820

Stödområde 5m

1 243

1 860

641

136

3 880

Övriga riket

20 557

16 265

6 643

1 449

44 914

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

           -       2,0

2 275

1 241

6

16

3 538

  2,1  -       5,0

538

1 030

29

2 399

3 996

  5,1  -     10,0

696

2 372

296

2 677

6 042

10,1  -     20,0

3 608

4 887

792

728

10 015

20,1  -     30,0

2 608

4 721

771

97

8 197

30,1  -     50,0

3 977

8 737

1 520

57

14 291

50,1  -   100,0

5 740

15 741

2 903

15

24 398

100,0 -

9 761

15 115

4 750

0

29 626

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2007

29 202

53 844

11 067

5 989

100 103

2005

30 518

57 678

11 898

6 083

106 177

2003

29 035

61 015

12 906

4 110

107 066