Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2007

JO 35 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

7. Antal företag efter driftsinriktning och län 2007

7. Number of holdings by type of farming and county in 2007

Län

Jordbruks-växter

Trädgårds-växter

Blandad

växtodling

Mjölkkor

Nötkreatur

övrigt

Svin

(11)

(12+13)

(14)

(211)

(212+213)

(23)

Stockholms

719

65

23

77

135

7

Uppsala

1 324

18

19

207

214

20

Södermanlands

741

33

25

173

192

20

Östergötlands

1 112

56

47

378

493

37

Jönköpings

281

40

10

614

1 252

8

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

195

20

6

277

808

7

Kalmar

497

46

51

546

764

32

Gotlands

354

24

48

223

167

22

Blekinge

183

57

49

102

379

9

Skåne

2 913

475

268

514

1 415

208

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

725

92

47

363

551

127

Västra Götalands

3 761

146

77

1 146

2 029

125

Värmlands

799

29

13

176

425

22

Örebro

814

25

19

130

254

19

Västmanlands

831

19

7

62

103

30

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

506

22

11

170

329

8

Gävleborgs

603

32

11

233

397

6

Västernorrlands

357

23

10

195

373

7

Jämtlands

232

22

4

213

313

1

Västerbottens

517

27

8

329

247

21

Norrbottens

301

44

16

172

94

7

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2007

17 765

1 315

769

6 300

10 934

743

2005

18 779

1 313

751

7 542

11 356

856

2003

18 430

1 376

597

8 520

11 412

1 039 

Län

Övriga

husdjur

Blandad

husdjurs­-skötsel

Blandat jordbruk, mest växtodling

Blandat jordbruk, mest husdjur

Småbruk

Samtliga

(22+24)

(25)

(31)

(32)

(90)

Stockholms

64

66

91

117

575

1 939

Uppsala

74

67

146

204

758

3 051

Södermanlands

89

59

97

155

573

2 157

Östergötlands

179

110

150

228

726

3 516

Jönköpings

182

95

41

89

1 096

3 708

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

118

57

25

63

904

2 480

Kalmar

184

98

84

170

801

3 273

Gotlands

162

103

83

152

269

1 607

Blekinge

76

53

43

69

350

1 370

Skåne

241

239

339

467

2 330

9 409

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

113

158

122

167

1 073

3 538

Västra Götalands

520

285

382

587

5 563

14 621

Värmlands

129

61

113

186

2 007

3 960

Örebro

73

65

83

135

916

2 533

Västmanlands

35

25

72

89

488

1 761

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

115

53

59

97

945

2 315

Gävleborgs

127

57

45

104

1 061

2 676

Västernorrlands

88

43

45

52

1 255

2 448

Jämtlands

94

28

20

43

973

1 943

Västerbottens

89

43

28

81

1 442

2 832

Norrbottens

85

22

27

28

676

1 472

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2007

2 837

1 787

2 095

3 283

24 781

72 609

2005

2 603

1 965

2 153

3 562

24 928

75 808

2003

2 709

2 321

2 417

3 837

15 230

67 888