Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2007

JO 35 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

8. Antal företag efter driftsinriktning och produktionsområde 2007

8. Number of holdings by type of farming and production area in 2007

Produktionsområde

Jordbruks-växter

Trädgårds-växter

Blandad växtodling

Mjölkkor

Nötkreatur övrigt

Svin

(11)

(12+13)

(14)

(211)

(212+213)

(23)

Götalands södra slättbygder

2 174

326

203

258

354

196

Götalands mellanbygder

1 555

260

222

790

912

129

Götalands norra slättbygder

3 316

102

83

656

662

136

Svealands slättbygder

4 533

173

90

649

826

109

Götalands skogsbygder

2 711

249

89

2 361

5 742

111

Mellersta Sveriges skogsbygder

1 550

65

33

416

918

20

Nedre Norrland

1 080

67

25

624

1 088

14

Övre Norrland

846

73

24

546

432

28

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2007

17 765

1 315

769

6 300

10 934

743

2005

18 779

1 313

751

7 542

11 356

856

2003

18 430

1 376

597

8 520

11 412

1 039Produktionsområde

Övriga husdjur

Blandad husdjursskötsel

Blandat jordbruk, mest växtodling

Blandat jordbruk, mest husdjur

Småbruk

Samtliga

(22+24)

(25)

(31)

(32)

(90)

Götalands södra slättbygder

98

127

233

254

1 091

5 314

Götalands mellanbygder

322

253

307

515

1 395

6 660

Götalands norra slättbygder

196

157

349

444

2 424

8 525

Svealands slättbygder

303

246

504

710

3 233

11 376

Götalands skogsbygder

1 097

620

338

702

7 584

21 604

Mellersta Sveriges skogsbygder

293

169

190

351

3 531

7 536

Nedre Norrland

316

140

115

186

3 117

6 772

Övre Norrland

212

75

59

121

2 406

4 822

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2007

2 837

1 787

2 095

3 283

24 781

72 609

2005

2 603

1 965

2 153

3 562

24 928

75 808

2003

2 709

2 321

2 417

3 837

15 230

67 888