Statens Jordbruksverk

Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2007

JO 35 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

9. Antal företag efter driftsinriktning och stödområde 2007

9. Number of holdings by type of farming and support area in 2007

Stödområde

Jordbruks-växter

Trädgårds-

växter

Blandad växtodling

Mjölkkor

Nötkreatur

övrigt

Svin

(11)

(12+13)

(14)

(211)

(212+213)

(23)

Stödområde 1

152

19

6

144

189

2

Stödområde 2a

901

65

23

581

544

27

Stödområde 2b

586

43

12

297

527

10

Stödområde 3

533

21

11

218

488

6

Stödområde 4a+4b

1 370

57

23

312

593

30

Stödområde 5a

969

80

32

1 121

3 322

12

Stödområde 5b

2 067

150

67

1 351

2 415

78

Stödområde 5c

862

71

30

467

680

22

Stödområde 5m

731

31

62

217

210

19

Övriga riket

9 594

778

503

1 592

1 966

537

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2007

17 765

1 315

769

6 300

10 934

743

2005

18 779

1 313

751

7 542

11 356

856

2003

18 430

1 376

597

8 520

11 412

1 039 

Stödområde

Övriga husdjur

Blandad husdjurs­skötsel

Blandat jordbruk, mest växtodling

Blandat jordbruk, mest husdjur

Småbruk

Samtliga

(22+24)

(25)

(31)

(32)

(90)

Stödområde 1

110

29

19

38

1 069

1 777

Stödområde 2a

189

83

68

123

2 204

4 808

Stödområde 2b

131

64

57

89

1 599

3 415

Stödområde 3

164

78

69

127

1 643

3 358

Stödområde 4a+4b

180

86

159

285

2 555

5 650

Stödområde 5a

629

292

123

260

4 027

10 867

Stödområde 5b

614

420

274

544

4 049

12 029

Stödområde 5c

212

152

126

200

1 041

3 863

Stödområde 5m

76

60

98

181

559

2 244

Övriga riket

532

523

1 102

1 436

6 035

24 598

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2007

2 837

1 787

2 095

3 283

24 781

72 609

2005

2 603

1 965

2 153

3 562

24 928

75 808

2003

2 709

2 321

2 417

3 837

15 230

67 888