Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 35 SM 1401

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2013
Svensk typologi
Type of farming in 2013. Swedish typology
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Minskat antal företag, främst inom växtodling

Antal företag minskade mellan 2010 och 2013 med knappt 4 000 företag. Från 71 091 företag år 2010 till 67 146 företag år 2013. Det är en minskning med 6 %. Att antalet jordbruksföretag minskar är en trend som pågått under lång tid.

Den största minskningen mätt i antal företag fanns inom gruppen växtodling, där antalet företag minskade med drygt 1 600 stycken. Den procentuellt största minskningen var inom gruppen blandat jordbruk, som minskade med 15 %.

Minskat arbetsbehov i jordbruket

Det totala beräknade arbetsbehovet minskade från 95,0 miljoner standardtimmar år 2010 till 90,9 miljoner standardtimmar år 2013, en minskning med 4 %. Antalet standardtimmar minskade mest för detaljtypen mjölkkor, med bastypen jordbruksväxter på en andra plats. Antalet standardtimmar ökade mest inom bastypen trädgårdsväxter följd av detaljtypen får.

Den största minskningen av standardtimmar var störst inom gruppen husdjur, som trots minskningen var den grupp där det totala arbetsbehovet var störst.

Uppdaterad typologi

För att ta hänsyn till att arbetsbehovet i jordbruket förändras över tid, t.ex. genom att mer effektiva maskiner börjar användas, revideras arbetsbehovet med jämna mellanrum. År 2013 gjordes en sådan förändring. På grund av detta redovisas alla uppgifter både med den tidigare och den nya beräkningsmetoden.