Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2013

JO 35 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Antal företag efter driftsinriktning år 2007, 2010 och 2013

2. Standardiserat arbetsbehov i 1000 timmar efter driftsinriktning år 2007, 2010 och 2013

3. Antal företag efter huvudtyp av driftsinriktning år 2013

4. Standardiserat arbetsbehov i 1000 timmar efter huvudtyp av driftsinriktning år 2013

5. Antal företag efter storleksgrupp standardtimmar år 2013

6. Standardiserat arbetsbehov i 1000 timmar efter storleksgrupp standardtimmar år 2013

7. Antal företag efter driftsinriktning och län 2013

8. Antal företag efter driftsinriktning och produktionsområde 2013

9. Antal företag efter driftsinriktning och storleksgrupp åkermark 2013

10. Antal företag efter driftsinriktning och storleksgrupp jordbruksmark 2013

11. Antal företag efter driftsinriktning och län 2013. Detaljtyp inom växtodling

12. Antal företag efter driftsinriktning och län 2013. Detaljtyp inom husdjursskötsel

13. Antal företag efter driftsinriktning och län 2013. Detaljtyper inom husdjurskötsel, blandat jordbruk och småbruk

14. Antal företag efter driftsinriktning och produktionsområde 2013. Detaljtyper inom växtodling och husdjursskötsel

15. Antal företag efter driftsinriktning och produktionsområde 2013. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk

16. Antal företag efter driftsinriktning och storleksgrupp åkermark 2013. Detaljtyper inom växtodling och husdjursskötsel

17. Antal företag efter driftsinriktning och storleksgrupp åkermark 2013. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk

18. Antal företag efter driftsinriktning och storleksgrupp jordbruksmark 2013. Detaljtyper inom växtodling och husdjursskötsel

19. Antal företag efter driftsinriktning och storleksgrupp jordbruksmark år 2013. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk

20. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och län 2013 i 1000 timmar

21. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och produktionsområde år 2013 i 1000 timmar

22. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och storleksgrupp åkermark 2013 i 1000 timmar

23. Standardiserat arbetsbehov i 1000 timmar efter driftsinriktning och storleksgrupp jordbruksmark 2013

24. Standardiserat arbetsbehov i 1000 timmar efter driftsinriktning och län 2013. Detalj inom växtodling

25. Standardiserat arbetsbehov i 1000 timmar efter driftsinriktning och län 2013. Detaljtyp inom husdjursskötsel

26. Standardiserat arbetsbehov i 1000 timmar efter driftsinriktning och län 2013. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk

27. Standardiserat arbetsbehov i 1000 timmar efter driftsinriktning och produktionsområde 2013. Detaljtyper inom växtodling och husdjursskötsel

28. Standardiserat arbetsbehov i 1000 timmar efter driftsinriktning och produktionsområde 2013. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk

29. Standardiserat arbetsbehov i 1000 timmar efter driftsinriktning och storleksgrupp åkermark år 2013. Detaljtyper inom växtodling och husdjursskötsel

30. Standardiserat arbetsbehov i 1000 timmar efter driftsinriktning och storleksgrupp åkermark 2013. Detaljtyp inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk

31. Standardiserat arbetsbehov i 1000 timmar efter driftsinriktning och storleksgrupp jordbruksmark 2013. Detaljtyper inom växtodling och husdjursskötsel

32. Standardiserat arbetsbehov i 1000 timmar efter driftsinriktning och storleksgrupp jordbruksmark 2013. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk

  

Teckenförklaring

Explanation of symbols

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure