Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2013

JO 35 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Antal företag efter driftsinriktning år 2007, 2010 och 2013

1. Number of holdings by type of farming in 2007, 2010 och 2013

Huvudtyp

Bastyp

Detaljtyp

2007

20101)

2013, tidigare typologi

2013

1 Växtodling

 

 

19 849

20 310

19 817

18 668

 

11 Jordbruksväxter

 

17 765

18 596

17 886

16 753

 

 

111 Spannmål m.m.

7 112

6 798

6 402

6 422

 

 

112 Vall utöver eget behov

5 661

6 551

6 596

5 584

 

 

113 Mycket potatis

838

850

 686

669

 

 

114 Mycket sockerbetor

370

226

 209

321

 

 

115 Blandat

3 784

4 171

3 993

3 757

 

12 Köks- prydnads- och plantskoleväxter

 

868

741

 894

885

 

 

121 Köksväxter på friland

214

178

 194

196

 

 

122 Plantskoleväxter m.m. på friland

129

79

 79

83

 

 

123 Köksväxter i växthus

190

267

 191

180

 

 

124 Prydnadsväxter i växthus

258

152

 353

345

 

 

125 Blandat

77

65

 77

81

 

13 Frukt och bär

 

447

370

 400

403

 

14 Blandad växtodling

 

769

603

 637

627

 

 

141 Mest jordbruksväxter

347

254

 251

239

 

 

142 Mest köks-, prydnads och plantskoleväxter

277

217

 254

253

 

 

143 Mest frukt och bär

145

132

 132

135

 

 

 

 

 

 

 

2 Husdjursskötsel

 

 

22 601

20 687

18 735

19 679

 

21 Nötkreatur

 

17 234

15 459

13 562

13 770

 

 

211 Mjölkkor

6 300

5 032

4 225

4 042

 

 

212 Köttdjur

10 435

10 060

9 046

9 307

 

 

213 Blandat

499

367

 291

421

 

22 Får och getter

 

2 624

2 874

2 987

3 597

 

 

221 Får

2 624

2 874

2 987

3 597

 

 

222 Getter

-

-

-

-

 

 

223 Blandat

-

-

-

-

 

23 Svin

 

743

599

 461

501

 

 

231 Smågrisar

141

109

 87

89

 

 

232 Slaktsvin

220

190

 144

164

 

 

233 Blandat

382

300

 230

248

 

24 Fjäderfä

 

213

194

 200

180

 

 

241 Värphöns

181

170

 170

151

 

 

242 Slaktkycklingar

30

22

 29

28

 

 

243 Blandat

2

2

 1

1

 

25 Blandad husdjursskötsel

 

1 787

1 561

1 525

1 631

 

 

251 Mest nötkreatur

1 093

928

 877

919

 

 

252 Mest får och getter

504

481

 542

599

 

 

253 Mest svin

164

132

 84

93

 

 

254 Mest fjäderfä

26

20

 22

20

 

 

 

 

 

 

 

3 Blandat jordbruk

 

 

5 378

5 048

4 514

4 301

 

31 Blandat jordbruk, mest växtodling

 

2 095

1 937

1 685

1 569

 

 

311 Jordbruksväxter

1 993

1 860

1 607

1 486

 

 

312 Köks-, prydnads- och plant­skoleväxter

60

52

 60

62

 

 

313 Frukt och bär

42

25

 18

21

 

32 Blandat jordbruk, mest husdjur

 

3 283

3 111

2 829

2 732

 

 

321 Nötkreatur

2 196

1 996

1 782

1 720

 

 

322 Får och getter

730

820

 841

799

 

 

323 Svin

292

214

 150

144

 

 

324 Fjäderfä

65

81

 56

69

 

 

 

 

 

 

 

9 Småbruk

 

 

24 781

25 046

24 080

24 498

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga

 

 

72 609

71 091

67 146

67 146


1) Uppdaterad LBR-definition