Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2013

JO 35 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Antal företag efter driftsinriktning och storleksgrupp jordbruksmark 2013

10. Number of holdings by type of farming in 2013, by size of agriculture land

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark i hektar

Jordbruksväxter

Trädgårds-
växter

Blandad
växtodling

Mjölkkor

Nötkreatur
övrigt

Svin

 

(11)

(12+13)

(14)

(211)

(212+213)

(23)

- 2,0

-

 590

 23

 15

 167

 90

2,1 - 5,0

 10

 148

 30

 1

 122

 5

5,1 - 10,0

 159

 158

 57

 9

 893

 19

10,1 - 20,0

4 233

 137

 84

 82

1 852

 13

20,1 - 30,0

3 237

 52

 47

 157

1 462

 17

30,1 - 50,0

3 307

 69

 67

 469

1 907

 49

50,1 - 100,0

3 049

 70

 114

1 365

2 022

 82

100,1 -

2 758

 64

 205

1 944

1 303

 226

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2013

16 753

1 288

 627

4 042

9 728

 501

2013, med tidigare typologi

17 886

1 294

 637

4 225

9 337

 461

2010

18 596

1 111

603

5 032

10 427

599

2010, med tidigare LBR-definition

18 596

1 110

603

5 007

10 055

597

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark i

Övriga

Blandad

Blandat jordbruk

Blandat jordbruk

Småbruk

Samtliga

hektar

husdjur

husdjursskötsel

mest växtodling

mest husdjur

 

 

 

(22+24)

(25)

(31)

(32)

(900)

 

- 2,0

 299

 39

 2

-

 155

1 380

2,1 - 5,0

 409

 59

 6

 11

5 844

6 645

5,1 - 10,0

1 173

 267

 115

 232

12 345

15 427

10,1 - 20,0

 975

 345

 267

 456

5 144

13 588

20,1 - 30,0

 339

 181

 193

 298

 634

6 617

30,1 - 50,0

 295

 206

 244

 437

 274

7 324

50,1 - 100,0

 181

 271

 311

 593

 76

8 134

100,1 -

 106

 263

 431

 705

 26

8 031

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2013

3 777

1 631

1 569

2 732

24 498

67 146

2013, med tidigare typologi

3 187

1 525

1 685

2 829

24 080

67 146

2010

3 068

1 561

1 937

3 111

25 046

71 091

2010, med tidigare LBR-definition

2 924

1 513

1 937

3 110

22 698

68 150