Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2013

JO 35 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Antal företag efter driftsinriktning och län 2013. Detaljtyp inom husdjursskötsel

12. Number of holdings by detailed type of farming within animal husbandry in 2013, by county

Län

Nötkreatur

Får och getter

 

Mjölkkor

Köttdjur

Blandat

Får

Getter

Blandat

 

(211)

(212)

(213)

(221)

(222)

(223)

Stockholms

 43

 121

 10

 113

-

-

Uppsala

 145

 188

 16

 105

-

-

Södermanlands

 111

 167

 14

 107

-

-

Östergötlands

 253

 453

 30

 216

-

-

Jönköpings

 427

1 136

 23

 255

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

 173

 695

 15

 189

-

-

Kalmar

 367

 616

 55

 240

-

-

Gotlands

 140

 106

 49

 201

-

-

Blekinge

 59

 317

 6

 115

-

-

Skåne

 317

1 222

 48

 332

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

 229

 472

 21

 147

-

-

Västra Götalands

 732

1 763

 71

 608

-

-

Värmlands

 103

 360

 8

 145

-

-

Örebro

 71

 194

 9

 122

-

-

Västmanlands

 41

 80

 5

 50

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

 85

 271

 10

 132

-

-

Gävleborgs

 140

 342

 13

 157

-

-

Västernorrlands

 119

 305

 4

 95

-

-

Jämtlands

 147

 253

 3

 96

-

-

Västerbottens

 239

 170

 8

 98

-

-

Norrbottens

 101

 76

 3

 74

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2013

4 042

9 307

 421

3 597

-

-

2013, med tidigare typologi

4 225

9 046

 291

2 987

-

-

2010

5 032

10 060

367

2 874

-

-

2010, med tidigare LBR-definition

5 007

9 688

367

2 730

-

-

2007

6 300

10 435

499

2 624

-

-

2005

7 542

10 742

614

2 389

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Län

Svin

Fjäderfä

 

Smågrisar

Slaktsvin

Blandat

Värphöns

Slaktkycklingar

Blandat

 

(231)

(232)

(233)

(241)

(242)

(243)

Stockholms

 1

 2

 2

 2

-

-

Uppsala

 3

 2

 9

 2

-

-

Södermanlands

 2

 3

 12

 5

 3

-

Östergötlands

 4

 11

 13

 35

 1

-

Jönköpings

 2

 1

 4

 4

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

-

 1

 5

 4

 2

-

Kalmar

 3

 6

 16

 8

 4

-

Gotlands

 4

 6

 6

 5

-

-

Blekinge

-

 2

 2

 4

 5

-

Skåne

 29

 33

 66

 21

 7

-

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

 11

 24

 38

 15

 4

 1

Västra Götalands

 19

 40

 40

 20

 1

-

Värmlands

 2

 10

 6

-

-

-

Örebro

 3

 8

 7

 5

-

-

Västmanlands

 2

 10

 8

 4

 1

-

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

 2

 1

 2

 3

-

-

Gävleborgs

-

 2

 1

 3

-

-

Västernorrlands

-

-

 3

 4

-

-

Jämtlands

-

 1

 1

 1

-

-

Västerbottens

 2

-

 3

 4

-

-

Norrbottens

-

 1

 4

 2

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2013

 89

 164

 248

 151

 28

 1

2013, med tidigare typologi

 87

 144

 230

 170

 29

 1

2010

109

190

300

170

22

2

2010, med tidigare LBR-definition

109

190

298

170

22

2

2007

141

220

382

181

30

2

2005

155

258

443

178

35

1