Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2013

JO 35 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

13. Antal företag efter driftsinriktning och län 2013. Detaljtyper inom husdjurskötsel, blandat jordbruk och småbruk

13. Number of holdings by detailed type of farming within animal husbandry, mixed farming and small farming in 2013, by county

 

Blandad husdjursskötsel

Blandat jordbruk, mest växtodling

 

Mest

Mest

Mest

Mest

Jordbruks-

Köks-prydnads- 

Frukt och

 

nötkreatur

får och getter

svin

fjäderfä

växter

plantskoleväxter

bär

 

(251)

(252)

(253)

(254)

(311)

(312)

(313)

Stockholms

 33

 28

 3

 2

 79

 4

-

Uppsala

 37

 33

 1

 1

 113

 2

-

Södermanlands

 34

 31

 2

 1

 78

 3

-

Östergötlands

 61

 31

 4

 3

 104

 4

 2

Jönköpings

 59

 31

 2

-

 25

 2

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

 36

 27

 4

 1

 22

 1

-

Kalmar

 46

 33

 7

 4

 49

 7

 3

Gotlands

 37

 28

 5

-

 55

 8

-

Blekinge

 26

 19

 3

 1

 26

 3

 3

Skåne

 103

 41

 23

 4

 230

 10

 9

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

 50

 19

 17

-

 76

 6

-

Västra Götalands

 162

 93

 16

 2

 282

 5

 3

Värmlands

 39

 28

-

-

 70

 1

-

Örebro

 31

 24

 3

-

 67

-

-

Västmanlands

 14

 10

 1

-

 49

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

 40

 34

 2

-

 45

-

-

Gävleborgs

 39

 21

-

 1

 40

-

 1

Västernorrlands

 28

 21

-

-

 21

 3

-

Jämtlands

 17

 20

-

-

 14

 1

-

Västerbottens

 21

 22

-

-

 27

 2

-

Norrbottens

 6

 5

-

-

 14

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

 919

 599

 93

 20

1 486

 62

 21

2013, med tidigare typologi

 877

 542

 84

 22

1 607

 60

 18

2010

928

481

132

20

1 860

52

25

2010, med tidigare LBR-definition

911

452

130

20

1 860

52

25

2007

1 093

504

164

26

1 993

60

42

2005

1 213

482

219

51

2 076

42

35

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

Blandat jordbruk, mest husdjursskötsel

Småbruk

Samtliga

 

 

Nötkreatur

Får och

Svin

Fjäderfä

 

 

 

 

 

getter

 

 

 

 

 

 

(321)

(322)

(323)

(324)

(900)

 

 

Stockholms

 57

 51

-

-

 718

2 001

 

Uppsala

 110

 56

 3

 1

 820

2 910

 

Södermanlands

 91

 52

 4

 4

 641

2 164

 

Östergötlands

 113

 61

 8

 15

 878

3 468

 

Jönköpings

 41

 24

-

-

1 146

3 503

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

 30

 13

-

-

 915

2 357

 

Kalmar

 102

 28

 5

 5

1 011

3 188

 

Gotlands

 76

 41

 10

 5

 293

1 504

 

Blekinge

 40

 13

 8

 2

 447

1 397

 

Skåne

 263

 60

 38

 8

2 472

8 816

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

 79

 44

 17

 4

1 180

3 335

 

Västra Götalands

 302

 139

 30

 14

5 296

13 228

 

Värmlands

 82

 54

 4

 1

1 727

3 375

 

Örebro

 86

 31

 4

 5

 891

2 352

 

Västmanlands

 59

 24

 5

-

 503

1 675

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

 60

 27

-

 1

 805

2 078

 

Gävleborgs

 52

 20

 1

 1

 931

2 333

 

Västernorrlands

 25

 12

-

 1

1 101

2 108

 

Jämtlands

 13

 9

 3

 1

 770

1 570

 

Västerbottens

 31

 26

 4

-

1 275

2 446

 

Norrbottens

 8

 14

-

 1

 678

1 338

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

1 720

 799

 144

 69

24 498

67 146

 

2013, med tidigare typologi

1 782

 841

 150

 56

24 080

67 146

 

2010

1 996

820

214

81

25 046

71 091

 

2010, med tidigare LBR-definition

1 996

819

214

81

22 698

68 150

 

2007

2 196

730

292

65

24 781

72 609

 

2005

2 419

721

349

73

24 928

75 808