Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2013

JO 35 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

14. Antal företag efter driftsinriktning och produktionsområde 2013. Detaljtyper inom växtodling och husdjursskötsel

14. Number of holdings by detailed type of farming within crop production and animal husbandry in 2013, by production areas

Produktionsområde

Jordbruksväxter

Köks- prydnads- och plantskoleväxter

 

Spannmål

Vall utöver

Mycket

Mycket

Blandat

Köksväxter

Plantskoleväxter

 

m.m.

eget behov

potatis

sockerbetor

 

på friland

m.m. på friland

 

(111)

(112)

(113)

(114)

(115)

(121)

(122)

Götalands södra slättbygder

 967

 187

 147

 287

 579

 66

 27

Götalands mellanbygder

 587

 341

 167

 28

 423

 46

 9

Götalands norra slättbygder

1 897

 470

 130

 1

 526

 18

 12

Svealands slättbygder

2 072

1 274

 43

-

 862

 18

 19

Götalands skogsbygder

 472

1 314

 37

 5

 729

 23

 12

Mellersta Sveriges skogsbygder

 300

 803

 42

-

 344

 7

 2

Nedre Norrland

 75

 636

 44

-

 162

 12

 2

Övre Norrland

 52

 559

 59

-

 132

 6

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

6 422

5 584

 669

 321

3 757

 196

 83

2013, med tidigare typologi

6 402

6 596

 686

 209

3 993

 194

 79

2010

6 798

6 551

850

226

4 171

178

79

2010, med tidigare LBR-definition

6 798

6 551

850

226

4 171

178

79

2007

7 112

5 661

838

370

3 784

214

129

2005

8 552

4 732

993

582

3 950

167

96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

Köks- prydnads- och plantskoleväxter

Frukt och bär

Blandad växtodling

 

Köksväxter 

Prydnads-

Blandat

Frukt och bär

Mest jord-

Mest köks-, pryd- 

Mest frukt och bär

 

i växthus

växter i växthus

 

 

bruksväxter

nads och plantskoleväxter

 

 

(123)

(124)

(125)

(130)

(141)

(142)

(143)

Götalands södra slättbygder

 67

 69

 19

 58

 61

 73

 14

Götalands mellanbygder

 18

 25

 9

 141

 68

 80

 46

Götalands norra slättbygder

 8

 31

 6

 14

 29

 27

 16

Svealands slättbygder

 18

 69

 20

 32

 31

 30

 13

Götalands skogsbygder

 30

 76

 12

 77

 32

 20

 24

Mellersta Sveriges skogsbygder

 18

 22

 4

 16

 7

 12

 5

Nedre Norrland

 11

 30

 7

 31

 5

 8

 8

Övre Norrland

 10

 23

 4

 34

 6

 3

 9

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

 180

 345

 81

 403

 239

 253

 135

2013, med tidigare typologi

 191

 353

 77

 400

 251

 254

 132

2010

267

152

65

370

254

217

132

2010, med tidigare LBR-definition

267

151

65

370

254

217

132

2007

190

258

77

447

347

277

145

2005

216

217

230

387

327

283

141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

Nötkreatur

Får och getter

 

 

Mjölkkor

Köttdjur

Blandat

Får

Getter

Blandat

 

 

(211)

(212)

(213)

(221)

(222)

(223)

 

Götalands södra slättbygder

 184

 278

 32

 116

-

-

 

Götalands mellanbygder

 514

 708

 113

 435

-

-

 

Götalands norra slättbygder

 437

 582

 58

 226

-

-

 

Svealands slättbygder

 415

 704

 55

 445

-

-

 

Götalands skogsbygder

1 496

5 038

 110

1 451

-

-

 

Mellersta Sveriges skogsbygder

 238

 757

 24

 359

-

-

 

Nedre Norrland

 391

 918

 17

 357

-

-

 

Övre Norrland

 367

 322

 12

 208

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

4 042

9 307

 421

3 597

-

-

 

2013, med tidigare typologi

4 225

9 046

 291

2 987

-

-

 

2010

5 032

10 060

367

2 874

-

-

 

2010, med tidigare LBR-definition

5 007

9 688

367

2 730

-

-

 

2007

6 300

10 435

499

2 624

-

-

 

2005

7 542

10 742

614

2 389

-

-