Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2013

JO 35 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

16. Antal företag efter driftsinriktning och storleksgrupp åkermark 2013. Detaljtyper inom växtodling och husdjursskötsel

16. Number of holdings by detailed type of farming within crop production and animal husbandry in 2013, by size of arable land

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åkermark i

Jordbruksväxter

Köks- prydnads- och plantskoleväxter

hektar

Spannmål

Vall utöver

Mycket

Mycket

Blandat

Köksväxter

Plantskoleväxter

 

m.m.

eget behov

potatis

sockerbetor

 

på friland

m.m. på friland

 

(111)

(112)

(113)

(114)

(115)

(121)

(122)

- 2,0

-

-

-

-

-

 40

 10

2,1 - 5,0

-

-

 10

-

-

 25

 7

5,1 - 10,0

 33

 46

 39

 6

 100

 23

 9

10,1 - 20,0

 950

2 878

 90

 38

 942

 19

 16

20,1 - 30,0

 901

1 400

 75

 44

 633

 15

 9

30,1 - 50,0

1 252

 846

 104

 84

 790

 15

 9

50,1 - 100,0

1 556

 350

 148

 88

 726

 31

 12

100,1 -

1 730

 64

 203

 61

 566

 28

 11

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

6 422

5 584

 669

 321

3 757

 196

 83

2013, med tidigare typologi

6 402

6 596

 686

 209

3 993

 194

 79

2010

6 798

6 551

850

226

4 171

178

79

2010, med tidigare LBR-definition

6 798

6 551

850

226

4 171

178

79

2007

7 112

5 661

838

370

3 784

214

129

2005

8 552

4 732

993

582

3 950

167

96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åkermark i

Köks- prydnads- och plantskoleväxter

Frukt och bär

Blandad växtodling

hektar

Köksväxter 

Prydnads-

Blandat

Frukt och bär

Mest jord-

Mest köks-, pryd- 

Mest frukt och bär

 

i växthus

växter i växthus

 

 

bruksväxter

nads och plantskoleväxter

 

 

(123)

(124)

(125)

(130)

(141)

(142)

(143)

- 2,0

 153

 319

 40

 44

-

 14

 9

2,1 - 5,0

 14

 11

 14

 81

-

 19

 17

5,1 - 10,0

 5

 7

 9

 99

 21

 21

 15

10,1 - 20,0

 6

 3

 6

 88

 39

 33

 18

20,1 - 30,0

-

 1

 3

 22

 18

 18

 14

30,1 - 50,0

-

 3

 3

 34

 24

 25

 14

50,1 - 100,0

 1

 1

 3

 19

 41

 54

 24

100,1 -

 1

-

 3

 16

 96

 69

 24

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

 180

 345

 81

 403

 239

 253

 135

2013, med tidigare typologi

 191

 353

 77

 400

 251

 254

 132

2010

267

152

65

370

254

217

132

2010, med tidigare LBR-definition

267

151

65

370

254

217

132

2007

190

258

77

447

347

277

145

2005

216

217

230

387

327

283

141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åkermark i

Nötkreatur

Får och getter

 

hektar

Mjölkkor

Köttdjur

Blandat

Får

Getter

Blandat

 

 

(211)

(212)

(213)

(221)

(222)

(223)

 

- 2,0

 16

 296

-

 546

-

-

 

2,1 - 5,0

 4

 593

-

 881

-

-

 

5,1 - 10,0

 24

1 284

-

1 019

-

-

 

10,1 - 20,0

 131

2 171

 4

 651

-

-

 

20,1 - 30,0

 242

1 376

 10

 218

-

-

 

30,1 - 50,0

 660

1 599

 51

 163

-

-

 

50,1 - 100,0

1 435

1 402

 143

 95

-

-

 

100,1 -

1 530

 586

 213

 24

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

4 042

9 307

 421

3 597

-

-

 

2013, med tidigare typologi

4 225

9 046

 291

2 987

-

-

 

2010

5 032

10 060

367

2 874

-

-

 

2010, med tidigare LBR-definition

5 007

9 688

367

2 730

-

-

 

2007

6 300

10 435

499

2 624

-

-

 

2005

7 542

10 742

614

2 389

-

-