Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2013

JO 35 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Antal företag efter driftsinriktning och storleksgrupp åkermark 2013. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk

17. Number of holdings by detailed type of farming within animal husbandry, mixed farming and small farming in 2013, by size of arable land

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åkermark i

Svin

Fjäderfä

 

hektar

Smågrisar

Slaktsvin

Blandat

Värphöns

Slaktkycklingar

Blandat

 

 

(231)

(232)

(233)

(241)

(242)

(243)

 

- 2,0

 37

 31

 26

 66

 20

-

 

2,1 - 5,0

 2

 2

 6

 15

 1

-

 

5,1 - 10,0

 4

 3

 3

 5

-

-

 

10,1 - 20,0

 2

 2

 10

 7

 1

-

 

20,1 - 30,0

 2

 6

 13

 7

 1

-

 

30,1 - 50,0

 5

 11

 31

 13

-

 1

 

50,1 - 100,0

 12

 18

 53

 14

-

-

 

100,1 -

 25

 91

 106

 24

 5

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

 89

 164

 248

 151

 28

 1

 

2013, med tidigare typologi

 87

 144

 230

 170

 29

 1

 

2010

109

190

300

170

22

2

 

2010, med tidigare LBR-definition

109

190

298

170

22

2

 

2007

141

220

382

181

30

2

 

2005

155

258

443

178

35

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åkermark i

Blandad husdjursskötsel

Blandat jordbruk, mest växtodling

hektar

Mest

Mest får och

Mest svin

Mest fjäderfä

Jordbruksväxter

Köks-, prydnads-

Frukt och bär

 

nötkreatur

getter

 

 

 

plantskoleväxter

 

 

(251)

(252)

(253)

(254)

(311)

(312)

(313)

- 2,0

 20

 48

 6

-

-

 4

 1

2,1 - 5,0

 70

 92

-

 2

 2

 9

 1

5,1 - 10,0

 132

 163

 3

 4

 149

 6

 2

10,1 - 20,0

 191

 127

 14

 1

 277

 8

 2

20,1 - 30,0

 109

 52

 12

-

 176

 6

 1

30,1 - 50,0

 142

 49

 4

-

 236

 7

 5

50,1 - 100,0

 158

 46

 18

 3

 284

 7

 5

100,1 -

 97

 22

 36

 10

 362

 15

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

 919

 599

 93

 20

1 486

 62

 21

2013, med tidigare typologi

 877

 542

 84

 22

1 607

 60

 18

2010

928

481

132

20

1 860

52

25

2010, med tidigare LBR-definition

911

452

130

20

1 860

52

25

2007

1 093

504

164

26

1993

60

42

2005

1 213

482

219

51

2076

42

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åkermark i

Blandat jordbruk, mest husdjursskötsel

Småbruk

Samtliga

 

hektar

Nötkreatur

Får och getter

Svin

Fjäderfä

 

 

 

 

(321)

(322)

(323)

(324)

(900)

 

 

- 2,0

 1

 2

 1

-

2 185

3 935

 

2,1 - 5,0

 5

 10

 1

 2

8 246

10 142

 

5,1 - 10,0

 72

 235

 6

 10

10 300

13 857

 

10,1 - 20,0

 192

 285

 6

 2

3 229

12 439

 

20,1 - 30,0

 183

 109

 4

 2

 340

6 022

 

30,1 - 50,0

 332

 87

 11

 3

 165

6 778

 

50,1 - 100,0

 498

 49

 31

 11

 32

7 368

 

100,1 -

 437

 22

 84

 39

 1

6 605

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

1 720

 799

 144

 69

24 498

67 146

 

2013, med tidigare typologi

1 782

 841

 150

 56

24 080

67 146

 

2010

1 996

820

214

81

25 046

71 091

 

2010, med tidigare LBR-definition

1 996

819

214

81

22 698

68 150

 

2007

2 196

730

292

65

24 781

72 609

 

2005

2 419

721

349

73

24 928

75 808