Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2013

JO 35 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

18. Antal företag efter driftsinriktning och storleksgrupp jordbruksmark 2013. Detaljtyper inom växtodling och husdjursskötsel

18. Number of holdings by detailed type of farming within crop production and animal husbandry in 2013, by size of agriculture land

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark i

Jordbruksväxter

Köks- prydnads- och plantskoleväxter

hektar

Spannmål

Vall utöver

Mycket

Mycket

Blandat

Köksväxter

Plantskoleväxter

 

m.m.

eget behov

potatis

sockerbetor

 

på friland

m.m. på friland

 

(111)

(112)

(113)

(114)

(115)

(121)

(122)

- 2,0

-

-

-

-

-

 38

 8

2,1 - 5,0

-

-

 10

-

-

 26

 9

5,1 - 10,0

 32

 25

 35

 6

 61

 23

 8

10,1 - 20,0

 887

2 397

 91

 38

 820

 19

 14

20,1 - 30,0

 891

1 578

 69

 43

 656

 12

 11

30,1 - 50,0

1 248

1 044

 108

 85

 822

 15

 9

50,1 - 100,0

1 582

 448

 147

 87

 785

 32

 13

100,1 -

1 782

 92

 209

 62

 613

 31

 11

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

6 422

5 584

 669

 321

3 757

 196

 83

2013, med tidigare typologi

6 402

6 596

 686

 209

3 993

 194

 79

2010

6 798

6 551

850

226

4 171

178

79

2010, med tidigare LBR-definition

6 798

6 551

850

226

4 171

178

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark i

Köks- prydnads- och plantskoleväxter

Frukt och bär

Blandad växtodling

hektar

Köksväxter i

Prydnads-

Blandat

Frukt och bär

Mest jord-

Mest köks-, pryd- 

Mest

 

växthus

växter i växthus

 

 

bruksväxter

nads och plantskoleväxter

frukt och bär

 

(123)

(124)

(125)

(130)

(141)

(142)

(143)

- 2,0

 150

 317

 40

 37

-

 14

 9

2,1 - 5,0

 14

 12

 11

 76

-

 17

 13

5,1 - 10,0

 8

 7

 11

 101

 19

 22

 16

10,1 - 20,0

 4

 4

 6

 90

 38

 27

 19

20,1 - 30,0

 2

 1

 3

 23

 15

 21

 11

30,1 - 50,0

-

 3

 4

 38

 24

 25

 18

50,1 - 100,0

 1

 1

 3

 20

 43

 50

 21

100,1 -

 1

-

 3

 18

 100

 77

 28

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

 180

 345

 81

 403

 239

 253

 135

2013, med tidigare typologi

 191

 353

 77

 400

 251

 254

 132

2010

267

152

65

370

254

217

132

2010, med tidigare LBR-definition

267

151

65

370

254

217

132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark i

Nötkreatur

Får och getter

 

hektar

Mjölkkor

Köttdjur

Blandat

Får

Getter

Blandat

 

 

(211)

(212)

(213)

(221)

(222)

(223)

 

- 2,0

 15

 167

-

 219

-

-

 

2,1 - 5,0

 1

 122

-

 396

-

-

 

5,1 - 10,0

 9

 893

-

1 167

-

-

 

10,1 - 20,0

 82

1 851

 1

 961

-

-

 

20,1 - 30,0

 157

1 458

 4

 332

-

-

 

30,1 - 50,0

 469

1 877

 30

 279

-

-

 

50,1 - 100,0

1 365

1 887

 135

 167

-

-

 

100,1 -

1 944

1 052

 251

 76

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

4 042

9 307

 421

3 597

-

-

 

2013, med tidigare typologi

4 225

9 046

 291

2 987

-

-

 

2010

5 032

10 060

367

2 874

-

-

 

2010, med tidigare LBR-definition

5 007

9 688

367

2 730

-

-