Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2013

JO 35 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19. Antal företag efter driftsinriktning och storleksgrupp jordbruksmark år 2013. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk

19. Number of holdings by detailed type of farming within animal husbandry, mixed farming and small farming in 2013, by size of agriculture land

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark i

Svin

Fjäderfä

 

hektar

Smågrisar

Slaktsvin

Blandat

Värphöns

Slaktkycklingar

Blandat

 

 

(231)

(232)

(233)

(241)

(242)

(243)

 

- 2,0

 37

 28

 25

 62

 18

-

 

2,1 - 5,0

-

 3

 2

 12

 1

-

 

5,1 - 10,0

 6

 5

 8

 5

 1

-

 

10,1 - 20,0

 2

 2

 9

 12

 2

-

 

20,1 - 30,0

 2

 4

 11

 6

 1

-

 

30,1 - 50,0

 5

 13

 31

 15

-

 1

 

50,1 - 100,0

 11

 17

 54

 14

-

-

 

100,1 -

 26

 92

 108

 25

 5

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

 89

 164

 248

 151

 28

 1

 

2013, med tidigare typologi

 87

 144

 230

 170

 29

 1

 

2010

109

190

300

170

22

2

 

2010, med tidigare LBR-definition

109

190

298

170

22

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark i

Blandad husdjursskötsel

Blandat jordbruk, mest växtodling

hektar

Mest

Mest får och

Mest svin

Mest fjäderfä

Jordbruksväxter

Köks-, prydnads-

Frukt och bär

 

nötkreatur

getter

 

 

 

plantskoleväxter

 

 

(251)

(252)

(253)

(254)

(311)

(312)

(313)

- 2,0

 10

 24

 5

-

-

 2

-

2,1 - 5,0

 18

 38

 1

 2

-

 6

-

5,1 - 10,0

 100

 162

 3

 2

 102

 10

 3

10,1 - 20,0

 176

 156

 11

 2

 262

 4

 1

20,1 - 30,0

 116

 53

 11

 1

 184

 7

 2

30,1 - 50,0

 144

 56

 6

-

 232

 8

 4

50,1 - 100,0

 196

 60

 13

 2

 298

 6

 7

100,1 -

 159

 50

 43

 11

 408

 19

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

 919

 599

 93

 20

1 486

 62

 21

2013, med tidigare typologi

 877

 542

 84

 22

1 607

 60

 18

2010

928

481

132

20

1 860

52

25

2010, med tidigare LBR-definition

911

452

130

20

1 860

52

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark i

Blandat jordbruk, mest husdjursskötsel

Småbruk

Samtliga

 

hektar

Nötkreatur

Får och getter

Svin

Fjäderfä

 

 

 

 

(321)

(322)

(323)

(324)

(900)

 

 

- 2,0

-

-

-

-

 155

1 380

 

2,1 - 5,0

 2

 7

 1

 1

5 844

6 645

 

5,1 - 10,0

 45

 171

 7

 9

12 345

15 427

 

10,1 - 20,0

 166

 281

 5

 4

5 144

13 588

 

20,1 - 30,0

 164

 127

 5

 2

 634

6 617

 

30,1 - 50,0

 307

 117

 10

 3

 274

7 324

 

50,1 - 100,0

 491

 62

 31

 9

 76

8 134

 

100,1 -

 545

 34

 85

 41

 26

8 031

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

1 720

 799

 144

 69

24 498

67 146

 

2013, med tidigare typologi

1 782

 841

 150

 56

24 080

67 146

 

2010

1 996

820

214

81

25 046

71 091

 

2010, med tidigare LBR-definition

1 996

819

214

81

22 698

68 150