Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2013

JO 35 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Standardiserat arbetsbehov i 1000 timmar efter driftsinriktning år 2007, 2010 och 2013

2. Standardized man hours (1000 h) by type of farming in 2007, 2010 och 2013

Huvudtyp

Bastyp

Detaljtyp

2007

20101)

2013, tidigare typologi

2013

1 Växtodling

 

 

29 204

29 022

30 156

28 604

 

11 Jordbruksväxter

 

19 775

21 267

19 804

19 217

 

 

111 Spannmål m.m.

9 349

9 607

8 759

8 899

 

 

112 Vall utöver eget behov

3 167

3 730

3 774

3 155

 

 

113 Mycket potatis

2 162

2 239

1 857

1 801

 

 

114 Mycket sockerbetor

569

340

 318

552

 

 

115 Blandat

4 528

5 351

5 095

4 810

 

12 Köks- prydnads- och plantskoleväxter

 

5 048

4 020

6 083

5 006

 

 

121 Köksväxter på friland

1 216

1 062

 929

1 104

 

 

122 Plantskoleväxter m.m. på friland

1 025

561

 715

770

 

 

123 Köksväxter i växthus

1 396

1 102

1 217

908

 

 

124 Prydnadsväxter i växthus

1 200

923

2 785

1 954

 

 

125 Blandat

209

371

 437

271

 

13 Frukt och bär

 

1 282

1 225

1 356

1 421

 

14 Blandad växtodling

 

3 099

2 510

2 913

2 960

 

 

141 Mest jordbruksväxter

1 285

933

1 043

1 051

 

 

142 Mest köks-, prydnads och plantskoleväxter

1 231

1 008

1 275

1 299

 

 

143 Mest frukt och bär

583

570

 595

610

 

 

 

 

 

 

 

2 Husdjursskötsel

 

 

53 844

49 695

46 738

47 178

 

21 Nötkreatur

 

43 715

40 108

37 212

36 345

 

 

211 Mjölkkor

27 101

24 077

22 512

19 729

 

 

212 Köttdjur

14 345

14 236

13 227

14 539

 

 

213 Blandat

2 268

1 795

1 473

2 076

 

22 Får och getter

 

2 197

2 410

2 471

3 303

 

 

221 Får

2 197

2 410

2 471

3 303

 

 

222 Getter

-

-

-

-

 

 

223 Blandat

-

-

-

-

 

23 Svin

 

2 935

2 709

2 479

2 868

 

 

231 Smågrisar

605

524

 536

658

 

 

232 Slaktsvin

730

672

 599

695

 

 

233 Blandat

1 600

1 513

1 344

1 516

 

24 Fjäderfä

 

1 272

1 399

1 670

1 253

 

 

241 Värphöns

1 144

1 299

1 525

1 115

 

 

242 Slaktkycklingar

119

93

 137

132

 

 

243 Blandat

9

8

 8

6

 

25 Blandad husdjursskötsel

 

3 725

3 070

2 907

3 409

 

 

251 Mest nötkreatur

2 355

1 876

1 732

2 000

 

 

252 Mest får och getter

606

561

 647

839

 

 

253 Mest svin

605

538

 352

457

 

 

254 Mest fjäderfä

159

94

 175

113

 

 

 

 

 

 

 

3 Blandat jordbruk

 

 

11 067

10 296

8 984

9 304

 

31 Blandat jordbruk, mest växtodling

 

4 353

3 948

3 375

3 390

 

 

311 Jordbruksväxter

3 985

3 585

2 986

2 966

 

 

312 Köks-, prydnads- och plant­skoleväxter

191

228

 244

273

 

 

313 Frukt och bär

177

135

 144

151

 

32 Blandat jordbruk, mest husdjur

 

6 714

6 348

5 610

5 914

 

 

321 Nötkreatur

4 740

4 400

3 922

4 128

 

 

322 Får och getter

649

729

 756

780

 

 

323 Svin

1 019

796

 652

671

 

 

324 Fjäderfä

306

423

 280

335

 

 

 

 

 

 

 

9 Småbruk

 

 

5 989

6 022

5 887

5 852

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga

 

 

100 103

95 035

91 766

90 937


1) Uppdaterad LBR-definition