Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2013

JO 35 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och län 2013 i 1000 timmar

20. Standardized man hours (1000 h) by type of farming and county in 2013

Län

Jordbruks-

Trädgårdsväxter

Blandad

Mjölkkor

Nötkreatur

Svin

 

växter

 

växtodling

 

övrigt

 

 

(11)

(12+13)

(14)

(211)

(212+213)

(23)

Stockholms

 689

 314

 44

 185

 221

 19

Uppsala

1 461

 80

 40

 672

 376

 60

Södermanlands

 909

 192

 49

 560

 403

 139

Östergötlands

1 607

 288

 232

1 349

 982

 204

Jönköpings

 188

 86

 9

1 874

1 750

 27

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

 132

 37

 14

 778

 993

 29

Kalmar

 460

 304

 228

2 093

1 281

 133

Gotlands

 430

 175

 217

 763

 489

 100

Blekinge

 239

 226

 213

 260

 412

 17

Skåne

4 940

3 063

1 495

1 730

2 099

 796

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

 790

 451

 94

1 288

 798

 339

Västra Götalands

3 377

 499

 149

3 468

3 104

 555

Värmlands

 600

 85

 26

 484

 704

 115

Örebro

 798

 84

 50

 372

 356

 102

Västmanlands

 904

 58

 4

 232

 154

 139

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

 441

 90

 26

 387

 480

 21

Gävleborgs

 377

 60

 11

 613

 638

 7

Västernorrlands

 194

 74

 19

 522

 500

 14

Jämtlands

 122

 40

 10

 598

 417

 2

Västerbottens

 326

 127

 8

1 049

 314

 24

Norrbottens

 234

 94

 23

 454

 147

 27

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2013

19 217

6 427

2 960

19 729

16 615

2 868

2013, med tidigare typologi

19 804

7 439

2 913

22 512

14 700

2 479

2010

21 267

5 245

2 510

24 077

16 031

2 709

2010, med tidigare LBR-definition

21 267

5 244

2 510

24 022

15 795

2 707

2007

19 776

6 328

3 101

27 102

16 616

2 937

2005

20 835

6 675

3 009

30 376

16 736

3 187

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

Övriga

Blandad

Blandat jordbruk

Blandat jordbruk

Småbruk

Samtliga

 

husdjur

husdjursskötsel

mest växtodling

mest husdjur

 

 

 

(22+24)

(25)

(31)

(32)

(900)

 

Stockholms

 110

 149

 133

 185

 174

2 221

Uppsala

 95

 125

 240

 327

 195

3 670

Södermanlands

 179

 155

 142

 303

 155

3 185

Östergötlands

 442

 259

 300

 536

 199

6 398

Jönköpings

 218

 141

 38

 81

 270

4 681

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

 167

 115

 24

 50

 213

2 552

Kalmar

 350

 254

 194

 345

 231

5 871

Gotlands

 345

 243

 187

 394

 71

3 413

Blekinge

 144

 94

 117

 168

 102

1 992

Skåne

 559

 419

 866

1 105

 589

17 662

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

 268

 217

 156

 334

 285

5 019

Västra Götalands

 661

 517

 474

 934

1 241

14 979

Värmlands

 125

 103

 90

 247

 424

3 003

Örebro

 165

 128

 121

 288

 213

2 677

Västmanlands

 96

 70

 104

 176

 119

2 057

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

 124

 108

 81

 135

 195

2 087

Gävleborgs

 153

 123

 38

 108

 234

2 362

Västernorrlands

 105

 63

 27

 52

 280

1 849

Jämtlands

 90

 47

 11

 33

 190

1 558

Västerbottens

 87

 69

 32

 89

 318

2 444

Norrbottens

 72

 12

 15

 26

 153

1 255

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2013

4 556

3 409

3 390

5 914

5 852

90 937

2013, med tidigare typologi

4 141

2 907

3 375

5 610

5 887

91 766

2010

3 809

3 070

3 948

6 348

6 022

95 035

2010, med tidigare LBR-definition

3 741

3 039

3 948

6 348

5 737

94 358

2007

3 471

3 728

4 355

6 717

5 989

100 103

2005

3 191

4 187

4 547

7 350

6 083

106 177