Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2013

JO 35 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och produktionsområde år 2013 i 1000 timmar

21. Standardized man hours (1000 h) by type of farming and production area in 2013

Produktionsområde

Jordbruks-

Trädgårds-

Blandad

Mjölkkor

Nötkreatur

Svin

 

växter

växter

växtodling

 

övrigt

 

 

(11)

(12+13)

(14)

(211)

(212+213)

(23)

Götalands södra slättbygder

4 018

2 425

 996

1 180

 624

 734

Götalands mellanbygder

2 158

1 346

1 163

2 963

1 885

 455

Götalands norra slättbygder

3 921

 466

 320

2 317

1 407

 646

Svealands slättbygder

4 907

 768

 201

2 045

1 545

 529

Götalands skogsbygder

1 826

 836

 156

6 808

7 674

 354

Mellersta Sveriges skogsbygder

1 187

 197

 59

1 129

1 352

 67

Nedre Norrland

 622

 167

 36

1 690

1 557

 33

Övre Norrland

 578

 222

 30

1 598

 571

 50

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2013

19 217

6 427

2 960

19 729

16 615

2 868

2013, med tidigare typologi

19 804

7 439

2 913

22 512

14 700

2 479

2010

21 267

5 245

2 510

24 077

16 031

2 709

2010, med tidigare LBR-definition

21 267

5 244

2 510

24 022

15 795

2 707

2007

19 773

6 329

3 101

27 101

16 612

2 935

2005

20 835

6 675

3 009

30 376

16 736

3 187

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

Övriga

Blandad

Blandat jordbruk

Blandat jordbruk

Småbruk

Samtliga

 

husdjur

husdjursskötsel

mest växtodling

mest husdjur

 

 

 

(22+24)

(25)

(31)

(32)

(900)

 

Götalands södra slättbygder

 341

 271

 416

 613

 270

11 888

Götalands mellanbygder

 825

 556

 935

1 332

 400

14 019

Götalands norra slättbygder

 499

 404

 574

1 002

 535

12 091

Svealands slättbygder

 563

 588

 759

1 326

 846

14 076

Götalands skogsbygder

1 408

 960

 380

 893

1 852

23 146

Mellersta Sveriges skogsbygder

 383

 284

 183

 451

 753

6 045

Nedre Norrland

 351

 246

 94

 174

 673

5 641

Övre Norrland

 187

 100

 49

 123

 522

4 030

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2013

4 556

3 409

3 390

5 914

5 852

90 937

2013, med tidigare typologi

4 141

2 907

3 375

5 610

5 887

91 766

2010

3 809

3 070

3 948

6 348

6 022

95 035

2010, med tidigare LBR-definition

3 741

3 039

3 948

6 348

5 737

94 358

2007

3 470

3 726

4 352

6 714

5 989

100 103

2005

3 191

4 187

4 547

7 350

6 083

106 177