Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2013

JO 35 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och storleksgrupp åkermark 2013 i 1000 timmar

22. Standardized man hours (1000 h) by type of farming and size of arable land in 2013

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åkermark

Jordbruks-

Trädgårds-

Blandad

Mjölkkor

Nötkreatur

Svin

hektar

växter

växter

växtodling

 

övrigt

 

 

(11)

(12+13)

(14)

(211)

(212+213)

(23)

- 2,0

-

2 634

 20

 52

 220

 570

2,1 - 5,0

 6

 297

 41

 13

 417

 19

5,1 - 10,0

 110

 406

 49

 57

1 080

 29

10,1 - 20,0

2 459

 488

 128

 290

2 503

 24

20,1 - 30,0

2 061

 259

 109

 652

2 019

 60

30,1 - 50,0

2 907

 335

 215

2 088

2 984

 167

50,1 - 100,0

4 116

 665

 627

5 897

3 777

 394

100,1 -

7 557

1 343

1 772

10 681

3 615

1 606

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2013

19 217

6 427

2 960

19 729

16 615

2 868

2013, med tidigare typologi

19 804

7 439

2 913

22 512

14 700

2 479

2010

21 267

5 245

2 510

24 077

16 031

2 709

2010, med tidigare LBR-definition

21 267

5 244

2 510

24 022

15 795

2 707

2007

19 773

6 329

3 101

27 101

16 612

2 935

2005

20 835

6 675

3 009

30 376

16 736

3 187

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åkermark

Övriga

Blandad

Blandat jordbruk

Blandat jordbruk

Småbruk

Samtliga

hektar

husdjur

husdjursskötsel

mest växtodling

mest husdjur

 

 

 

(22+24)

(25)

(31)

(32)

(900)

 

- 2,0

 926

 69

 5

 4

 256

4 757

2,1 - 5,0

 590

 118

 12

 12

1 667

3 191

5,1 - 10,0

 738

 265

 82

 182

2 796

5 795

10,1 - 20,0

 700

 431

 209

 398

1 009

8 638

20,1 - 30,0

 345

 295

 199

 348

 76

6 422

30,1 - 50,0

 401

 435

 374

 706

 38

10 649

50,1 - 100,0

 381

 720

 685

1 473

 9

18 744

100,1 -

 474

1 077

1 824

2 791

0

32 741

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2013

4 556

3 409

3 390

5 914

5 852

90 937

2013, med tidigare typologi

4 141

2 907

3 375

5 610

5 887

91 766

2010

3 809

3 070

3 948

6 348

6 022

95 035

2010, med tidigare LBR-definition

3 741

3 039

3 948

6 348

5 737

94 358

2007

3 470

3 726

4 352

6 714

5 989

100 103

2005

3 191

4 187

4 547

7 350

6 083

106 177