Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2013

JO 35 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

23. Standardiserat arbetsbehov i 1000 timmar efter driftsinriktning och storleksgrupp jordbruksmark 2013

23. Standardized man hours (1000 h), by type of farming and size of agriculture land in 2013

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark i

Jordbruks-

Trädgårds-

Blandad

Mjölkkor

Nötkreatur

Svin

hektar

växter

växter

växtodling

 

övrigt

 

 

(11)

(12+13)

 

(211)

(212+213)

(23)

- 2,0

-

2 614

 20

 50

 129

 557

2,1 - 5,0

 6

 293

 37

 1

 77

 12

5,1 - 10,0

 81

 406

 49

 16

 628

 49

10,1 - 20,0

2 110

 446

 109

 169

1 780

 21

20,1 - 30,0

2 080

 278

 104

 386

1 809

 47

30,1 - 50,0

2 972

 346

 211

1 365

2 962

 170

50,1 - 100,0

4 188

 665

 574

5 103

4 276

 381

100,1 -

7 780

1 378

1 856

12 640

4 954

1 631

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2013

19 217

6 427

2 960

19 729

16 615

2 868

2013, med tidigare typologi

19 804

7 439

2 913

22 512

14 700

2 479

2010

21 267

5 245

2 510

24 077

16 031

2 709

2010, med tidigare LBR-definition

21 267

5 244

2 510

24 022

15 795

2 707

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark i

Övriga

Blandad

Blandat jordbruk

Blandat jordbruk

Småbruk

Samtliga

hektar

husdjur

husdjursskötsel

mest växtodling

mest husdjur

 

 

 

(22+24)

(25)

(31)

(32)

(900)

 

- 2,0

 716

 40

 3

-

 50

4 179

2,1 - 5,0

 283

 38

 7

 6

1 162

1 923

5,1 - 10,0

 722

 199

 62

 127

2 941

5 281

10,1 - 20,0

 831

 371

 175

 341

1 471

7 824

20,1 - 30,0

 402

 257

 188

 308

 151

6 012

30,1 - 50,0

 496

 375

 345

 636

 57

9 936

50,1 - 100,0

 461

 707

 646

1 353

 15

18 368

100,1 -

 646

1 421

1 965

3 141

 3

37 415

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2013

4 556

3 409

3 390

5 914

5 852

90 937

2013, med tidigare typologi

4 141

2 907

3 375

5 610

5 887

91 766

2010

3 809

3 070

3 948

6 348

6 022

95 035

2010, med tidigare LBR-definition

3 741

3 039

3 948

6 348

5 737

94 358