Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2013

JO 35 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

24. Standardiserat arbetsbehov i 1000 timmar efter driftsinriktning och län 2013. Detalj inom växtodling

24. Standardized man hours (1000 h) by type of farming within crop production in 2013, by county

Län

Jordbruksväxter

Köks- prydnads- och plantskoleväxter

 

Spannmål

Vall utöver

Mycket

Mycket

Blandat

Köksväxter

Plantskoleväxter

 

m.m.

eget behov

potatis

sockerbetor

 

på friland

m.m. på friland

 

(111)

(112)

(113)

(211)

(115)

(121)

(122)

Stockholms

 319

 185

 9

-

 175

 3

 39

Uppsala

 967

 173

 33

-

 288

 12

 11

Södermanlands

 533

 140

 4

-

 232

 2

 103

Östergötlands

 957

 151

 197

 3

 300

 21

 78

Jönköpings

 21

 91

 6

-

 69

 2

 11

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

 21

 57

 6

-

 48

 1

-

Kalmar

 149

 118

 48

-

 144

 7

 1

Gotlands

 229

 40

 40

-

 121

 137

 8

Blekinge

 53

 28

 79

 1

 78

 12

 8

Skåne

1 932

 238

 587

 546

1 637

 716

 272

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

 258

 121

 191

 2

 218

 58

 126

Västra Götalands

1 948

 510

 268

-

 651

 80

 86

Värmlands

 179

 242

 31

-

 148

 7

-

Örebro

 479

 124

 52

-

 143

 15

 14

Västmanlands

 612

 127

 7

-

 158

 2

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

 118

 133

 81

-

 109

 3

 9

Gävleborgs

 77

 144

 23

-

 133

 5

-

Västernorrlands

 6

 154

 14

-

 20

 3

 1

Jämtlands

 

 80

 20

-

 21

 2

 

Västerbottens

 26

 178

 39

-

 83

 2

-

Norrbottens

 13

 119

 65

-

 36

 9

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

8 899

3 155

1 801

 552

4 810

1 104

 770

2013, med tidigare typologi

8 759

3 774

1 857

 318

5 095

 929

 715

2010

9 607

3 730

2 239

340

5 351

1 062

561

2010, med tidigare LBR-definition

9 607

3 730

2 239

340

5 351

1 062

561

2007

9 349

3 170

2 164

568

4 530

1 217

1 027

2005

10 288

2 626

2 443

891

4 586

759

772

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

Köks- prydnads- och plantskoleväxter

Frukt och bär

Blandad växtodling

 

Köksväxter  

Prydnads-

Blandat

Frukt och bär

Mest jord-

Mest köks-, pryd- 

Mest

 

i växthus

växter i växthus

 

 

bruksväxter

nads och plantskoleväxter

frukt och bär

 

(123)

(124)

(125)

(130)

(141)

(142)

(143)

Stockholms

 22

 220

 13

 17

 21

 20

 2

Uppsala

 9

 17

 8

 22

 14

 6

 20

Södermanlands

 6

 70

 4

 7

 23

 21

 5

Östergötlands

 30

 86

 37

 36

 92

 81

 60

Jönköpings

 4

 32

 2

 36

 1

 1

 7

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

 1

 28

-

 7

 1

 9

 3

Kalmar

 21

 26

 4

 245

 72

 92

 64

Gotlands

 19

 4

-

 7

 63

 135

 20

Blekinge

 62

 43

 9

 93

 55

 72

 86

Skåne

 598

 751

 108

 619

 541

 723

 231

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

 26

 162

 16

 62

 58

 27

 9

Västra Götalands

 43

 180

 24

 86

 47

 49

 53

Värmlands

 4

 31

 15

 28

 7

 10

 9

Örebro

 5

 34

 4

 10

 28

 22

 1

Västmanlands

 5

 38

-

 11

 2

 2

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

 7

 30

 15

 25

 1

 10

 15

Gävleborgs

 15

 26

 1

 13

 7

 3

 1

Västernorrlands

 6

 49

 4

 11

 1

 11

 8

Jämtlands

 2

 5

-

 30

 1

 5

 5

Västerbottens

 3

 102

 3

 18

 2

 1

 4

Norrbottens

 19

 22

 5

 39

 13

 1

 9

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

 908

1 954

 271

1 421

1 051

1 299

 610

2013, med tidigare typologi

1 217

2 785

 437

1 356

1 043

1 275

 595

2010

1 102

923

371

1 225

933

1 008

570

2010, med tidigare LBR-definition

1 102

923

371

1 224

933

1 008

570

2007

1 397

1 204

210

1 283

1 285

1 231

582

2005

1 562

1 542

750

1 290

1 110

1 276

623