Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2013

JO 35 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

25. Standardiserat arbetsbehov i 1000 timmar efter driftsinriktning och län 2013. Detaljtyp inom husdjursskötsel

25. Standardized man hours (1000 h) by detailed type of farming within animal husbandry in 2013, by county

 

 

 

 

 

 

 

Län

Nötkreatur

Får och getter

 

Mjölkkor

Köttdjur

Blandat

Får

Getter

Blandat

 

(211)

(212)

(213)

(221)

(222)

(223)

Stockholms

 185

 172

 49

 102

-

-

Uppsala

 672

 305

 71

 89

-

-

Södermanlands

 560

 331

 71

 113

-

-

Östergötlands

1 349

 834

 148

 217

-

-

Jönköpings

1 874

1 624

 126

 201

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

 778

 932

 61

 144

-

-

Kalmar

2 093

 988

 293

 206

-

-

Gotlands

 763

 230

 260

 309

-

-

Blekinge

 260

 385

 27

 98

-

-

Skåne

1 730

1 856

 243

 310

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

1 288

 669

 129

 146

-

-

Västra Götalands

3 468

2 768

 335

 514

-

-

Värmlands

 484

 662

 42

 125

-

-

Örebro

 372

 318

 38

 123

-

-

Västmanlands

 232

 134

 21

 50

-

-

 

 

 

 

 

-

-

Dalarnas

 387

 440

 40

 113

-

-

Gävleborgs

 613

 584

 53

 139

-

-

Västernorrlands

 522

 487

 13

 72

-

-

Jämtlands

 598

 405

 12

 86

-

-

Västerbottens

1 049

 282

 31

 78

-

-

Norrbottens

 454

 133

 14

 65

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2013

19 729

14 539

2 076

3 303

-

-

2013, med tidigare typologi

22 512

13 227

1 473

2 471

-

-

2010

24 077

14 236

1 795

2 410

-

-

2010, med tidigare LBR-definition

24 022

14 000

1 806

2 343

-

-

2007

27 102

14 344

2 270

2 197

-

-

2005

30 376

14 165

2 571

1 964

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Län

Svin

Fjäderfä

 

Smågrisar

Slaktsvin

Blandat

Värphöns

Slaktkycklingar

Blandat

 

(231)

(232)

(233)

(241)

(242)

(243)

Stockholms

 6

 7

 6

 9

-

-

Uppsala

 12

 7

 41

 6

-

-

Södermanlands

 11

 13

 115

 39

 27

-

Östergötlands

 34

 59

 111

 215

 9

-

Jönköpings

 7

 3

 18

 17

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

-

 2

 27

 14

 9

-

Kalmar

 21

 13

 99

 121

 22

-

Gotlands

 21

 26

 53

 36

-

-

Blekinge

-

 2

 15

 21

 25

-

Skåne

 221

 142

 433

 227

 22

-

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

 50

 99

 190

 110

 6

 6

Västra Götalands

 175

 164

 217

 141

 6

-

Värmlands

 19

 59

 37

-

-

-

Örebro

 28

 35

 39

 42

-

-

Västmanlands

 33

 54

 52

 41

 5

-

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

 10

 4

 7

 11

-

-

Gävleborgs

-

 5

 2

 14

-

-

Västernorrlands

-

-

 14

 32

-

-

Jämtlands

-

 1

 2

 3

-

-

Västerbottens

 10

-

 14

 10

-

-

Norrbottens

-

 1

 25

 7

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2013

 658

 695

1 516

1 115

 132

 6

2013, med tidigare typologi

 536

 599

1 344

1 525

 137

 8

2010

524

672

1 513

1 299

92

8

2010, med tidigare LBR-definition

524

672

1 511

1 299

92

8

2007

608

733

1 600

1 143

120

9

2005

639

800

1 748

1 074

151

1