Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2013

JO 35 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

26. Standardiserat arbetsbehov i 1000 timmar efter driftsinriktning och län 2013. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk

26. Standardized man hours (1000 h) by detailed type of farming within animal husbandry, mixed farming and small farming in 2013, by county

Län

Blandad husdjursskötel

Blandat jordbruk, mest växtodling

 

Mest

Mest

Mest svin

Mest fjäderfä

Jordbruks-

Köks-, prydnads- 

Frukt och bär

 

nötkreatur

får och getter

 

 

växter

plantskoleväxter

 

 

(251)

(252)

(253)

(254)

(311)

(312)

(313)

Stockholms

 75

 49

 21

 4

 127

 6

-

Uppsala

 71

 45

 9

 1

 237

 3

-

Södermanlands

 101

 36

 15

 3

 137

 5

-

Östergötlands

 151

 56

 26

 26

 287

 9

 4

Jönköpings

 98

 36

 7

-

 31

 6

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

 61

 33

 15

 6

 23

 1

-

Kalmar

 146

 62

 30

 15

 96

 41

 57

Gotlands

 126

 93

 24

-

 142

 45

-

Blekinge

 45

 27

 15

 7

 60

 22

 35

Skåne

 239

 46

 101

 33

 735

 86

 45

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

 124

 21

 72

-

 130

 26

-

Västra Götalands

 311

 119

 69

 19

 460

 6

 8

Värmlands

 76

 27

-

-

 86

 3

-

Örebro

 71

 36

 21

-

 121

-

-

Västmanlands

 28

 14

 28

-

 104

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

 66

 39

 2

-

 81

-

-

Gävleborgs

 95

 27

-

-

 34

-

 4

Västernorrlands

 42

 21

-

-

 18

 8

-

Jämtlands

 27

 19

-

-

 9

 1

-

Västerbottens

 40

 29

-

-

 29

 3

-

Norrbottens

 7

 5

-

-

 15

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

2 000

 839

 457

 113

2 966

 273

 151

2013, med tidigare typologi

1 732

 647

 352

 175

2 986

 244

 144

2010

1 876

561

538

94

3 585

228

135

2010, med tidigare LBR-definition

1 863

545

536

94

3 585

228

135

2007

2 356

608

608

161

3 986

193

177

2005

2 618

573

778

219

4 220

176

151

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

Blandat jordbruk, mest husdjursskötsel

Småbruk

Samtliga

 

 

Nötkreatur

Får och getter

Svin

Fjäderfä

 

 

 

 

(321)

(322)

(323)

(324)

(900)

 

 

Stockholms

 137

 48

-

-

 174

2 221

 

Uppsala

 245

 65

 14

 4

 195

3 670

 

Södermanlands

 216

 49

 12

 26

 155

3 185

 

Östergötlands

 329

 76

 38

 93

 199

6 398

 

Jönköpings

 63

 18

-

-

 270

4 681

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

 41

 9

-

-

 213

2 552

 

Kalmar

 273

 27

 22

 22

 231

5 871

 

Gotlands

 263

 69

 42

 20

 71

3 413

 

Blekinge

 101

 16

 34

 18

 102

1 992

 

Skåne

 766

 55

 232

 52

 589

17 662

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

 215

 38

 64

 17

 285

5 019

 

Västra Götalands

 620

 118

 146

 50

1 241

14 979

 

Värmlands

 187

 41

 18

-

 424

3 003

 

Örebro

 221

 31

 16

 21

 213

2 677

 

Västmanlands

 131

 25

 20

-

 119

2 057

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

 111

 21

-

 3

 195

2 087

 

Gävleborgs

 88

 17

 1

 3

 234

2 362

 

Västernorrlands

 37

 11

-

 4

 280

1 849

 

Jämtlands

 19

 7

 5

 2

 190

1 558

 

Västerbottens

 55

 27

 8

-

 318

2 444

 

Norrbottens

 12

 13

-

 1

 153

1 255

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

4 128

 780

 671

 335

5 852

90 937

 

2013, med tidigare typologi

3 922

 756

 652

 280

5 887

91 766

 

2010

4 400

729

796

423

6 022

95 035

 

2010, med tidigare LBR-definition

4 400

729

796

423

5 732

94 358

 

2007

4 742

651

1 020

308

5 989

100 103

 

2005

5 165

673

1 159

354

6 083

106 177