Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2013

JO 35 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

28. Standardiserat arbetsbehov i 1000 timmar efter driftsinriktning och produktionsområde 2013. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk

28. Standardized man hours (1000 h) by detailed type of farming within animal husbandry, mixed farming and small farming in 2013, by production area

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

Svin

Fjäderfä

 

 

Smågrisar

Slaktsvin

Blandat

Värphöns

Slaktkycklingar

Blandat

 

 

(231)

(232)

(233)

(241)

(242)

(243)

 

Götalands södra slättbygder

 189

 161

 383

 211

 10

 6

 

Götalands mellanbygder

 86

 96

 274

 237

 46

-

 

Götalands norra slättbygder

 181

 201

 264

 282

 6

-

 

Svealands slättbygder

 105

 168

 256

 95

 32

-

 

Götalands skogsbygder

 66

 47

 241

 165

 29

-

 

Mellersta Sveriges skogsbygder

 22

 15

 30

 65

 9

-

 

Nedre Norrland

-

 5

 28

 43

-

-

 

Övre Norrland

 10

 1

 39

 17

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

 658

 695

1 516

1 115

 132

 6

 

2013, med tidigare typologi

 536

 599

1 344

1 525

 137

 8

 

2010

524

672

1 513

1 299

93

8

 

2010, med tidigare LBR-definition

524

672

1 511

1 299

93

8

 

2007

608

733

1 600

1 143

120

9

 

2005

639

800

1 748

1 074

151

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

Blandad husdjursskötsel

Blandat jordbruk, mest växtodling

 

Mest

Mest får och

Mest svin

Mest fjäderfä

Jordbruksväxter

Köks-, prydnads-

Frukt och bär

 

nötkreatur

getter

 

 

 

plantskoleväxter

 

 

(251)

(252)

(253)

(254)

(311)

(312)

(313)

Götalands södra slättbygder

 125

 13

 118

 16

 375

 33

 7

Götalands mellanbygder

 321

 142

 71

 21

 652

 164

 119

Götalands norra slättbygder

 209

 78

 82

 36

 557

 10

 7

Svealands slättbygder

 311

 178

 91

 7

 745

 14

-

Götalands skogsbygder

 610

 234

 83

 33

 332

 35

 13

Mellersta Sveriges skogsbygder

 189

 83

 12

0

 178

 3

 2

Nedre Norrland

 175

 71

-

-

 81

 9

 4

Övre Norrland

 60

 40

-

-

 46

 3

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

2 000

 839

 457

 113

2 966

 273

 151

2013, med tidigare typologi

1 732

 647

 352

 175

2 986

 244

 144

2010

1 876

561

538

94

3 585

228

135

2010, med tidigare LBR-definition

1 863

545

536

94

3 585

228

135

2007

2 356

608

608

161

3 986

193

177

2005

2 618

573

778

219

4 220

176

151

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

Blandat jordbruk, mest husdjursskötsel

Småbruk

Samtliga

 

 

Nötkreatur

Får och getter

Svin

Fjäderfä

 

 

 

 

(321)

(322)

(323)

(324)

(900)

 

 

Götalands södra slättbygder

 379

 28

 155

 52

 270

11 888

 

Götalands mellanbygder

 988

 116

 172

 55

 400

14 019

 

Götalands norra slättbygder

 627

 90

 158

 127

 535

12 091

 

Svealands slättbygder

 992

 219

 73

 42

 846

14 076

 

Götalands skogsbygder

 602

 162

 91

 38

1 852

23 146

 

Mellersta Sveriges skogsbygder

 339

 91

 10

 12

 753

6 045

 

Nedre Norrland

 129

 31

 5

 9

 673

5 641

 

Övre Norrland

 72

 42

 8

 1

 522

4 030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

4 128

 780

 671

 335

5 852

90 937

 

2013, med tidigare typologi

3 922

 756

 652

 280

5 887

91 766

 

2010

4 400

729

796

423

6 022

95 035

 

2010, med tidigare LBR-definition

4 400

729

796

423

5 737

94 358

 

2007

4 742

651

1 020

308

5 989

100 103

 

2005

5 165

673

1 159

354

6 083

106 177