Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2013

JO 35 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

29. Standardiserat arbetsbehov i 1000 timmar efter driftsinriktning och storleksgrupp åkermark år 2013. Detaljtyper inom växtodling och husdjursskötsel

29. Standardized man hours (1000 h) by detailed type of farming within crop production and animal husbandry in 2013, by size of arable land

Storleksgrupp åkermark i

Jordbruksväxter

Köks- prydnads- och plantskoleväxter

hektar

Spannmål

Vall utöver

Mycket

Mycket

Blandat

Köksväxter

Plantskoleväxter

 

m.m.

eget behov

potatis

sockerbetor

 

på friland

m.m. på friland

 

(111)

(112)

(113)

(114)

(115)

(121)

(122)

- 2,0

-

-

-

-

-

 32

 10

2,1 - 5,0

-

-

 6

-

-

 37

 11

5,1 - 10,0

 14

 20

 30

 3

 44

 44

 38

10,1 - 20,0

 497

1 312

 101

 30

 519

 50

 83

20,1 - 30,0

 621

 785

 124

 49

 482

 72

 68

30,1 - 50,0

1 179

 591

 213

 120

 804

 69

 43

50,1 - 100,0

2 095

 339

 419

 173

1 091

 211

 238

100,1 -

4 493

 108

 907

 177

1 871

 589

 277

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

8 899

3 155

1 801

 552

4 810

1 104

 770

2013, med tidigare typologi

8 759

3 774

1 857

 318

5 095

 929

 715

2010

9 607

3 730

2 239

340

5 351

1 062

561

2010, med tidigare LBR-definition

9 607

3 730

2 240

340

5 352

1 065

535

2007

9 349

3 170

2 164

568

4 530

1 217

1 027

2005

10 288

2 626

2 443

891

4 586

759

772

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åkermark i

Köks- prydnads- och plantskoleväxter

Frukt och bär

Blandad växtodling

hektar

Köksväxter 

Prydnads-

Blandat

Frukt och bär

Mest jord-

Mest köks-, pryd- 

Mest frukt och bär

 

i växthus

växter i växthus

 

 

bruksväxter

nads och plantskoleväxter

 

 

(123)

(124)

(125)

(130)

(141)

(142)

(143)

- 2,0

 633

1 831

 95

 32

-

 12

 8

2,1 - 5,0

 70

 56

 22

 100

-

 21

 20

5,1 - 10,0

 94

 33

 19

 178

 10

 24

 14

10,1 - 20,0

 82

 9

 26

 237

 40

 56

 33

20,1 - 30,0

-

 10

 20

 90

 25

 39

 45

30,1 - 50,0

-

 12

 19

 191

 52

 111

 52

50,1 - 100,0

 5

 3

 26

 182

 174

 293

 160

100,1 -

 23

-

 44

 410

 751

 743

 278

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

 908

1 954

 271

1 421

1 051

1 299

 610

2013, med tidigare typologi

1 217

2 785

 437

1 356

1 043

1 275

 595

2010

1 102

923

371

1 225

933

1 008

570

2010, med tidigare LBR-definition

1 102

923

371

1 224

933

1 008

570

2007

1 397

1 204

210

1 283

1 285

1 231

582

2005

1 562

1 542

750

1 290

1 110

1 276

623

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åkermark i

Nötkreatur

Får och getter

 

hektar

Mjölkkor

Köttdjur

Blandat

Får

Getter

Blandat

 

 

(211)

(212)

(213)

(221)

(222)

(223)

 

- 2,0

 52

 220

-

 323

-

-

 

2,1 - 5,0

 13

 417

-

 504

-

-

 

5,1 - 10,0

 57

1 080

-

 724

-

-

 

10,1 - 20,0

 290

2 492

 11

 673

-

-

 

20,1 - 30,0

 652

1 993

 26

 318

-

-

 

30,1 - 50,0

2 088

2 823

 161

 340

-

-

 

50,1 - 100,0

5 897

3 221

 556

 295

-

-

 

100,1 -

10 681

2 293

1 322

 126

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

19 729

14 539

2 076

3 303

-

-

 

2013, med tidigare typologi

22 512

13 227

1 473

2 471

-

-

 

2010

24 077

14 236

1 795

2 410

-

-

 

2010, med tidigare LBR-definition

24 022

14 000

1 795

2 342

-

-

 

2007

27 102

14 344

2 270

2 197

-

-

 

2005

30 376

14 165

2 571

1 964

-

-