Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2013

JO 35 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Antal företag efter huvudtyp av driftsinriktning år 2013

3. Number of holdings by type of farming in 2013

Område

Växtodling

Husdjursskötsel

Blandat jordbruk

Småbruk

Samtliga

Storleksgrupp

(1)

(2)

(3)

(9)

 

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

732

360

191

718

2 001

Uppsala

1 263

542

285

820

2 910

Södermanlands

799

492

232

641

2 164

Östergötlands

1 168

1 115

307

878

3 468

Jönköpings

321

1 944

92

1 146

3 503

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

224

1 152

66

915

2 357

Kalmar

573

1 405

199

1 011

3 188

Gotlands

429

587

195

293

1 504

Blekinge

296

559

95

447

1 397

Skåne

3 480

2 246

618

2 472

8 816

 

 

 

 

 

 

Hallands

881

1 048

226

1 180

3 335

Västra Götalands

3 590

3 567

775

5 296

13 228

Värmlands

735

701

212

1 727

3 375

Örebro

791

477

193

891

2 352

Västmanlands

809

226

137

503

1 675

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

558

582

133

805

2 078

Gävleborgs

568

719

115

931

2 333

Västernorrlands

366

579

62

1 101

2 108

Jämtlands

220

539

41

770

1 570

Västerbottens

514

567

90

1 275

2 446

Norrbottens

351

272

37

678

1 338

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2 621

848

332

1 122

4 923

Götalands mellanbygder

1 988

2 068

694

1 697

6 447

Götalands norra slättbygder

3 185

1 599

621

2 293

7 698

Svealands slättbygder

4 501

1 985

1 040

3 508

11 034

Götalands skogsbygder

2 863

8 742

838

7 907

20 350

Mellersta Sveriges skogsbygder

1 582

1 584

432

3 132

6 730

Nedre Norrland

1 031

1 857

209

2 666

5 763

Övre Norrland

897

996

135

2 173

4 201

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åkermark, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

629

1 112

9

2 185

3 935

2,1 - 5,0

198

1 668

30

8 246

10 142

5,1 - 10,0

433

2 644

480

10 300

13 857

10,1 - 20,0

5 126

3 312

772

3 229

12 439

20,1 - 30,0

3 153

2 048

481

340

6 022

30,1 - 50,0

3 203

2 729

681

165

6 778

50,1 - 100,0

3 054

3 397

885

32

7 368

100,1 -

2 872

2 769

963

1

6 605

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

613

610

2

155

1 380

2,1 - 5,0

188

596

17

5 844

6 645

5,1 - 10,0

374

2 361

347

12 345

15 427

10,1 - 20,0

4 454

3 267

723

5 144

13 588

20,1 - 30,0

3 336

2 156

491

634

6 617

30,1 - 50,0

3 443

2 926

681

274

7 324

50,1 - 100,0

3 233

3 921

904

76

8 134

100,1 -

3 027

3 842

1 136

26

8 031

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2013

18 668

19 679

4 301

24 498

67 146

2013, med tidigare typologi

19 817

18 735

4 514

24 080

67 146

2010

20 310

20 687

5 048

25 046

71 091

2010, med tidigare LBR-definition

20 309

20 096

5 047

22 698

68 150

2007

19 849

22 601

5 378

24 781

72 609

2005

20 843

24 322

5 715

24 928

75 808