Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2013

JO 35 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

30. Standardiserat arbetsbehov i 1000 timmar efter driftsinriktning och storleksgrupp åkermark 2013. Detaljtyp inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk

30. Standardized man hours (1000 h) by detailed type of farming within animal husbandry, mixed farming and small farming in 2013, by size of arable land

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åkermark i

Svin

Fjäderfä

 

hektar

Smågrisar

Slaktsvin

Blandat

Värphöns

Slaktkycklingar

Blandat

 

 

(231)

(232)

(233)

(241)

(242)

(243)

 

- 2,0

 266

 103

 200

 528

 75

-

 

2,1 - 5,0

 4

 1

 13

 83

 3

-

 

5,1 - 10,0

 17

 8

 4

 14

-

-

 

10,1 - 20,0

 3

 4

 17

 24

 4

-

 

20,1 - 30,0

 8

 13

 38

 23

 4

-

 

30,1 - 50,0

 29

 34

 105

 55

-

 6

 

50,1 - 100,0

 79

 55

 260

 87

-

-

 

100,1 -

 251

 477

 878

 302

 46

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

 658

 695

1 516

1 115

 132

 6

 

2013, med tidigare typologi

 536

 599

1 344

1 525

 137

 8

 

2010

524

672

1 513

1 299

93

8

 

2010, med tidigare LBR-definition

524

672

1 511

1 299

93

8

 

2007

608

733

1 600

1 143

120

9

 

2005

639

800

1 748

1 074

151

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åkermark i

Blandad husdjursskötsel

Blandat jordbruk, mest växtodling

hektar

Mest

Mest får och

Mest svin

Mest fjäderfä

Jordbruksväxter

Köks-, prydnads-

Frukt och bär

 

nötkreatur

getter

 

 

 

plantskoleväxter

 

 

(251)

(252)

(253)

(254)

(311)

(312)

(313)

- 2,0

 19

 39

 12

-

-

 4

 1

2,1 - 5,0

 55

 62

-

 1

 1

 9

 2

5,1 - 10,0

 128

 127

 4

 5

 70

 7

 4

10,1 - 20,0

 262

 142

 25

 3

 188

 17

 4

20,1 - 30,0

 181

 85

 29

-

 175

 16

 9

30,1 - 50,0

 308

 115

 13

-

 337

 20

 17

50,1 - 100,0

 468

 153

 81

 17

 619

 35

 31

100,1 -

 579

 117

 293

 88

1 575

 165

 84

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

2 000

 839

 457

 113

2 966

 273

 151

2013, med tidigare typologi

1 732

 647

 352

 175

2 986

 244

 144

2010

1 876

561

538

94

3 585

228

135

2010, med tidigare LBR-definition

1 863

545

536

94

3 585

228

135

2007

2 356

608

608

161

3 986

193

177

2005

2 618

573

778

219

4 220

176

151

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åkermark i

Blandat jordbruk, mest husdjursskötsel

Småbruk

Samtliga

 

hektar

Nötkreatur

Får och getter

Svin

Fjäderfä

 

 

 

 

(321)

(322)

(323)

(324)

(900)

 

 

- 2,0

 1

 1

 2

-

 256

4 757

 

2,1 - 5,0

 4

 6

-

 1

1 667

3 191

 

5,1 - 10,0

 41

 131

 6

 5

2 796

5 795

 

10,1 - 20,0

 163

 227

 6

 1

1 009

8 638

 

20,1 - 30,0

 223

 116

 6

 3

 76

6 422

 

30,1 - 50,0

 555

 116

 22

 12

 38

10 649

 

50,1 - 100,0

1 205

 111

 112

 45

 9

18 744

 

100,1 -

1 935

 72

 517

 267

0

32 741

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

4 128

 780

 671

 335

5 852

90 937

 

2013, med tidigare typologi

3 922

 756

 652

 280

5 887

91 766

 

2010

4 400

729

796

423

6 022

95 035

 

2010, med tidigare LBR-definition

4 400

729

796

423

5 737

94 358

 

2007

4 742

651

1 020

308

5 989

100 103

 

2005

5 165

673

1 159

354

6 083

106 177