Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2013

JO 35 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

31. Standardiserat arbetsbehov i 1000 timmar efter driftsinriktning och storleksgrupp jordbruksmark 2013. Detaljtyper inom växtodling och husdjursskötsel

31. Standardized man hours (1000 h) by detailed type of farming within crop production and animal husbandry in 2013, by size of agriculture land

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark i

Jordbruksväxter

Köks- prydnads- och plantskoleväxter

hektar

Spannmål

Vall utöver

Mycket

Mycket

Blandat

Köksväxter

Plantskoleväxter

 

m.m.

eget behov

potatis

sockerbetor

 

på friland

m.m. på friland

 

(111)

(112)

(113)

(114)

(115)

(121)

(122)

- 2,0

-

-

-

-

-

 30

 8

2,1 - 5,0

-

-

 6

-

-

 39

 13

5,1 - 10,0

 14

 11

 27

 3

 26

 43

 32

10,1 - 20,0

 460

1 082

 101

 30

 438

 50

 67

20,1 - 30,0

 603

 841

 113

 48

 474

 62

 87

30,1 - 50,0

1 151

 687

 216

 122

 796

 68

 41

50,1 - 100,0

2 092

 397

 408

 170

1 121

 201

 243

100,1 -

4 580

 138

 929

 180

1 954

 612

 277

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

8 899

3 155

1 801

 552

4 810

1 104

 770

2013, med tidigare typologi

8 759

3 774

1 857

 318

5 095

 929

 715

2010

9 607

3 730

2 239

340

5 351

1 062

561

2010, med tidigare LBR-definition

9 607

3 730

2 239

340

5 351

1 062

561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark i

Köks- prydnads- och plantskoleväxter

Frukt och bär

Blandad växtodling

hektar

Köksväxter 

Prydnads-

Blandat

Frukt och bär

Mest jord-

Mest köks-, pryd- 

Mest frukt och bär

 

i växthus

växter i växthus

 

 

bruksväxter

nads och plantskoleväxter

 

 

(123)

(124)

(125)

(130)

(141)

(142)

(143)

- 2,0

 626

1 827

 95

 28

-

 12

 8

2,1 - 5,0

 70

 57

 18

 95

-

 19

 18

5,1 - 10,0

 101

 34

 20

 176

 9

 25

 15

10,1 - 20,0

 72

 11

 22

 225

 38

 41

 30

20,1 - 30,0

 11

 10

 23

 86

 21

 48

 35

30,1 - 50,0

-

 12

 22

 202

 50

 103

 58

50,1 - 100,0

 5

 3

 26

 186

 167

 268

 139

100,1 -

 23

-

 44

 423

 766

 783

 307

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

 908

1 954

 271

1 421

1 051

1 299

 610

2013, med tidigare typologi

1 217

2 785

 437

1 356

1 043

1 275

 595

2010

1 102

923

371

1 225

933

1 008

570

2010, med tidigare LBR-definition

1 102

923

371

1 224

933

1 008

570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark i

Nötkreatur

Får och getter

 

hektar

Mjölkkor

Köttdjur

Blandat

Får

Getter

Blandat

 

 

(211)

(212)

(213)

(221)

(222)

(223)

 

- 2,0

 50

 129

-

 136

-

-

 

2,1 - 5,0

 1

 77

-

 210

-

-

 

5,1 - 10,0

 16

 628

-

 704

-

-

 

10,1 - 20,0

 169

1 778

 2

 776

-

-

 

20,1 - 30,0

 386

1 800

 9

 378

-

-

 

30,1 - 50,0

1 365

2 874

 88

 431

-

-

 

50,1 - 100,0

5 103

3 784

 492

 374

-

-

 

100,1 -

12 640

3 468

1 486

 295

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

19 729

14 539

2 076

3 303

-

-

 

2013, med tidigare typologi

22 512

13 227

1 473

2 471

-

-

 

2010

24 077

14 236

1 795

2 410

-

-

 

2010, med tidigare LBR-definition

24 022

14 000

1 795

2 342

-

-