Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2013

JO 35 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

32. Standardiserat arbetsbehov i 1000 timmar efter driftsinriktning och storleksgrupp jordbruksmark 2013. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk

32. Standardized man hours (1000 h) by detailed type of farming within animal husbandry, mixed farming and small farming in 2013, by size of agriculture land

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark i

Svin

Fjäderfä

 

hektar

Smågrisar

Slaktsvin

Blandat

Värphöns

Slaktkycklingar

Blandat

 

 

(231)

(232)

(233)

(241)

(242)

(243)

 

- 2,0

 266

 97

 193

 509

 71

-

 

2,1 - 5,0

-

 6

 7

 70

 3

-

 

5,1 - 10,0

 22

 10

 18

 18

 1

-

 

10,1 - 20,0

 3

 4

 15

 48

 7

-

 

20,1 - 30,0

 8

 7

 32

 20

 4

-

 

30,1 - 50,0

 29

 39

 102

 60

-

 6

 

50,1 - 100,0

 70

 49

 262

 87

-

-

 

100,1 -

 260

 483

 888

 304

 46

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

 658

 695

1 516

1 115

 132

 6

 

2013, med tidigare typologi

 536

 599

1 344

1 525

 137

 8

 

2010

524

672

1 513

1 299

93

8

 

2010, med tidigare LBR-definition

524

672

1 511

1 299

93

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark i

Blandad husdjursskötsel

Blandat jordbruk, mest växtodling

hektar

Mest

Mest får och

Mest svin

Mest fjäderfä

Jordbruksväxter

Köks-, prydnads-

Frukt och bär

 

nötkreatur

getter

 

 

 

plantskoleväxter

 

 

(251)

(252)

(253)

(254)

(311)

(312)

(313)

- 2,0

 10

 19

 11

-

-

 3

-

2,1 - 5,0

 13

 23

 1

 1

-

 7

-

5,1 - 10,0

 82

 112

 4

 1

 48

 10

 4

10,1 - 20,0

 200

 148

 19

 4

 165

 8

 2

20,1 - 30,0

 166

 65

 24

 2

 166

 18

 4

30,1 - 50,0

 255

 103

 17

-

 307

 20

 18

50,1 - 100,0

 486

 156

 55

 10

 583

 25

 38

100,1 -

 787

 213

 326

 95

1 697

 184

 84

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

2 000

 839

 457

 113

2 966

 273

 151

2013, med tidigare typologi

1 732

 647

 352

 175

2 986

 244

 144

2010

1 876

561

538

94

3 585

228

135

2010, med tidigare LBR-definition

1 863

545

536

94

3 585

228

135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark i

Blandat jordbruk, mest husdjursskötsel

Småbruk

Samtliga

 

hektar

Nötkreatur

Får och getter

Svin

Fjäderfä

 

 

 

 

(321)

(322)

(323)

(324)

(900)

 

 

- 2,0

-

-

-

-

 50

4 179

 

2,1 - 5,0

 1

 4

0

 1

1 162

1 923

 

5,1 - 10,0

 25

 91

 7

 4

2 941

5 281

 

10,1 - 20,0

 129

 204

 6

 3

1 471

7 824

 

20,1 - 30,0

 177

 122

 7

 3

 151

6 012

 

30,1 - 50,0

 460

 143

 21

 12

 57

9 936

 

50,1 - 100,0

1 092

 115

 109

 38

 15

18 368

 

100,1 -

2 245

 101

 521

 274

 3

37 415

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

4 128

 780

 671

 335

5 852

90 937

 

2013, med tidigare typologi

3 922

 756

 652

 280

5 887

91 766

 

2010

4 400

729

796

423

6 022

95 035

 

2010, med tidigare LBR-definition

4 400

729

796

423

5 737

94 358