Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2013

JO 35 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Standardiserat arbetsbehov i 1000 timmar efter huvudtyp av driftsinriktning år 2013

4. Standardized man hours (1000 h) by type of farming in 2013

Område

Växtodling

Husdjursskötsel

Blandat jordbruk

Småbruk

Samtliga

Storleksgrupp

(1)

(2)

(3)

(9)

 

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

1 046

683

318

174

2 221

Uppsala

1 581

1 326

567

195

3 670

Södermanlands

1 150

1 435

445

155

3 185

Östergötlands

2 127

3 236

836

199

6 398

Jönköpings

283

4 009

118

270

4 681

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

183

2 082

74

213

2 552

Kalmar

992

4 110

539

231

5 871

Gotlands

822

1 939

581

71

3 413

Blekinge

678

928

285

102

1 992

Skåne

9 498

5 604

1 972

589

17 662

 

 

 

 

 

 

Hallands

1 335

2 910

490

285

5 019

Västra Götalands

4 025

8 306

1 408

1 241

14 979

Värmlands

711

1 532

336

424

3 003

Örebro

933

1 122

408

213

2 677

Västmanlands

966

691

281

119

2 057

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

557

1 119

216

195

2 087

Gävleborgs

448

1 533

146

234

2 362

Västernorrlands

287

1 203

79

280

1 849

Jämtlands

172

1 153

43

190

1 558

Västerbottens

461

1 544

122

318

2 444

Norrbottens

350

711

41

153

1 255

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

7 439

3 150

1 029

270

11 888

Götalands mellanbygder

4 668

6 684

2 267

400

14 019

Götalands norra slättbygder

4 707

5 273

1 576

535

12 091

Svealands slättbygder

5 876

5 269

2 085

846

14 076

Götalands skogsbygder

2 818

17 205

1 273

1 852

23 146

Mellersta Sveriges skogsbygder

1 443

3 215

634

753

6 045

Nedre Norrland

824

3 876

268

673

5 641

Övre Norrland

830

2 506

172

522

4 030

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åkermark, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

2 654

1 838

9

256

4 757

2,1 - 5,0

344

1 157

23

1 667

3 191

5,1 - 10,0

565

2 169

264

2 796

5 795

10,1 - 20,0

3 074

3 948

607

1 009

8 638

20,1 - 30,0

2 430

3 370

547

76

6 422

30,1 - 50,0

3 456

6 075

1 080

38

10 649

50,1 - 100,0

5 408

11 168

2 159

9

18 744

100,1 -

10 672

17 454

4 615

0

32 741

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

2 634

1 492

3

50

4 179

2,1 - 5,0

337

412

13

1 162

1 923

5,1 - 10,0

535

1 615

189

2 941

5 281

10,1 - 20,0

2 665

3 172

516

1 471

7 824

20,1 - 30,0

2 463

2 902

496

151

6 012

30,1 - 50,0

3 529

5 368

981

57

9 936

50,1 - 100,0

5 426

10 928

1 999

15

18 368

100,1 -

11 015

21 291

5 107

3

37 415

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2013

28 604

47 178

9 304

5 852

90 937

2013, med tidigare typologi

30 156

46 738

8 985

5 887

91 766

2010

29 022

49 695

10 296

6 022

95 035

2010, med tidigare LBR-definition

29 021

49 304

10 295

5 737

94 358

2007

29 202

53 844

11 067

5 989

100 103

2005

30 518

57 678

11 898

6 083

106 177