Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2013

JO 35 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Antal företag efter driftsinriktning och län 2013

7. Number of holdings by type of farming and county in 2013

 

 

 

 

 

 

 

Län

Jordbruks-

Trädgårds-

Blandad

Mjölkkor

Nötkreatur

Svin

 

växter

växter

växtodling

 

övrigt

 

 

(11)

(12+13)

(14)

(211)

(212+213)

(23)

Stockholms

650

59

23

43

131

5

Uppsala

1 221

29

13

145

204

14

Södermanlands

744

36

19

111

181

17

Östergötlands

1 062

60

46

253

483

28

Jönköpings

287

28

6

427

1 159

7

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

199

15

10

173

710

6

Kalmar

473

49

51

367

671

25

Gotlands

350

33

46

140

155

16

Blekinge

211

44

41

59

323

4

Skåne

2 820

450

210

317

1 270

128

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

769

84

28

229

493

73

Västra Götalands

3 408

124

58

732

1 834

99

Värmlands

701

25

9

103

368

18

Örebro

742

34

15

71

203

18

Västmanlands

788

17

4

41

85

20

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

518

32

8

85

281

5

Gävleborgs

532

29

7

140

355

3

Västernorrlands

319

40

7

119

309

3

Jämtlands

188

24

8

147

256

2

Västerbottens

475

31

8

239

178

5

Norrbottens

296

45

10

101

79

5

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2013

16 753

1 288

627

4 042

9 728

501

2013, med tidigare typologi

17 886

1 294

 637

4 225

9 337

 461

2010

18 596

1 111

603

5 032

10 427

599

2010, med tidigare LBR-definition

18 596

1 110

603

5 007

10 055

597

2007

17 765

1 315

769

6 300

10 934

743

2005

18 779

1 313

751

7 542

11 356

856

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

Övriga

Blandad

Blandat jordbruk

Blandat jordbruk

Småbruk

Samtliga

 

husdjur

husdjursskötsel

mest växtodling

mest husdjur

 

 

 

(22+24)

(25)

(31)

(32)

(900)

 

Stockholms

115

66

83

108

718

2 001

Uppsala

107

72

115

170

820

2 910

Södermanlands

115

68

81

151

641

2 164

Östergötlands

252

99

110

197

878

3 468

Jönköpings

259

92

27

65

1 146

3 503

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

195

68

23

43

915

2 357

Kalmar

252

90

59

140

1 011

3 188

Gotlands

206

70

63

132

293

1 504

Blekinge

124

49

32

63

447

1 397

Skåne

360

171

249

369

2 472

8 816

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

167

86

82

144

1 180

3 335

Västra Götalands

629

273

290

485

5 296

13 228

Värmlands

145

67

71

141

1 727

3 375

Örebro

127

58

67

126

891

2 352

Västmanlands

55

25

49

88

503

1 675

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

135

76

45

88

805

2 078

Gävleborgs

160

61

41

74

931

2 333

Västernorrlands

99

49

24

38

1 101

2 108

Jämtlands

97

37

15

26

770

1 570

Västerbottens

102

43

29

61

1 275

2 446

Norrbottens

76

11

14

23

678

1 338

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2013

3 777

1 631

1 569

2 732

24 498

67 146

2013, med tidigare typologi

3 187

1 525

1 685

2 829

24 080

67 146

2010

3 068

1 561

1 937

3 111

25 046

71 091

2010, med tidigare LBR-definition

2 924

1 513

1 937

3 110

22 698

68 150

2007

2 837

1 787

2 095

3 283

24 781

72 609

2005

2 603

1 965

2 153

3 562

24 928

75 808